Skip to main content

Scriptie:: 3: Schrijfplan maken

Schriftelijke vaardigheden

Concept schrijfplan maken

Voor het maken van een concept-schrijfplan is het niet nodig dat je alle literatuur hebt bestudeerd.


Het is vaak voldoende om met enkele boeken of enkele artikelen te beginnen.

 


Schrijf op grond daarvan je plan. Op die manier dwing je jezelf om precies te formuleren en rolt de probleemstelling er vaak vanzelf uit.


Vervolgens zorg je dat je alle relevante literatuur vindt en voeg dit toe aan het definitieve schrijfplan.

 

Meer informatie over het maken van het schrijfplan (boekje Jan Brouwer)


Meer informatie over schrijven

 

Lees selectief!