Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Werk in uitvoering

Er wordt momenteel onderhoud gepleegd aan deze LibGuide. De bronnenlijst die hier staat is bruikbaar, maar niet heel actueel.

Voor een goed overzicht kun je ook naar Legal Intelligence gaan: klik op Bronnen: klik op rechtsgebied Arbeids/Sociaal recht. Daarna kun je verder filteren op brontype.

Asser-serie (bijgewerkt aug. 2021).

Asser-serie
De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk Nederland en biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. 

  • geïntegreerde behandeling van het geldende burgerlijk recht, waarbij Europees recht en rechtsvergelijking een belangrijke rol speelt;
  • behandeling van overige wetgeving, voor zover van direct belang voor een duidelijk begrip van het burgerlijk recht;
  • aandacht voor rechtspraak met het accent op de rechtspraak van de Hoge Raad;
  • behandeling van en verwijzing naar de belangrijkste literatuur;
  • indeling van de delen, logisch aansluitend bij volgorde van het Burgerlijk Wetboek;
  • hoge kwaliteit dankzij topauteurs en kwaliteitsbewaking door de Asser Adviesraad.

Via Kluwer Navigator is deze complete serie full text online voor de RUG beschikbaar: klik binnen navigator op "uitgaven" en zoek daarbinnen op "Asser-serie". Daarnaast is de complete serie ook beschikbaar in gedrukte vorm. Plaatsing universiteitsbibliotheek 3e verdieping collectie rechten, aanvraagnummer 06.004 2 ...

Delen die van interesse kunnen zijn:

  • Asser (bzo) 7-V Arbeidsovereenkomst
  • Asser (rps) 2-I* De rechtspersoon

Meer informatie over de meeste recente delen van de Asserserie is te vinden in: Lijst 1 en Lijst 2

Artikelsgewijze commentaren (Lijst bijgewerkt aug. 2021)

Van Slooten e.a. 2020
J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter, E. Verhulp, Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht. Voorzien van commentaar (Tekst en commentaar), Deventer: Kluwer 2020.

??Loonstra/Zondag (red.) e.a. 2010
C.J. Loonstra & W.A. Zondag (red.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht: ontslagrecht, Den Haag: Sdu uitgevers 2010.

Rood/Verburg 2013
G. Verburg¸ Rood's Wet op de ondernemingsraden, Deventer: Kluwer 2013.

Verstijlen & Groenewegen 2021
F.M.J. Verstijlen (red.), J.L.M. Groenewegen
(red), Insolventierecht : de tekst van de Faillissementswet en de EU Insolventieverordening (herschikking) voorzien van commentaar (Tekst & commentaar), Deventer, Kluwer, 2021.

Verdaas e.a. 
A.J. Verdaas (red.), Groene Serie Faillissementswet, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Overige monografieën (Lijst bijgewerkt aug. 2021)

Bakels/Asscher Bouwens e.a. 2021
H.L.Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, e.a., Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2021.
Duk e.a. 2005

R.A.A. Duk, CAO-recht in beweging, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.

Fase & Van Drongelen 2004
W.J.P.M. Fase & J. Van Drongelen, CAO-recht: het recht met betrekking tot CAO's en de verbindendverklaring en onverbindendverklaring van bepalingen ervan, Deventer: Kluwer 2004.

Van der Grinten & van der Grinten/Bouwens e.a. 2020
W.H.A.C.M. Bouwens, D.M.A. Bij de Vaate, R.A.A. Duk, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2020.

Houweling e.a. 2020
A.R. Houweling e.a. Arbeidsrechtelijke themata (2 dl.), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2020.

Van Schilfgaarde/Winter 2017

P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, bewerkt door J.W. Winter, Deventer: Kluwer 2017.

Van Drongelen & Jellinghaus 2018
J. van Drongelen, S.F.H. Jellinghaus, Wet op de ondernemingsraden, Zutphen : Paris 2018.

Overig

Monografieën Sociaal recht

Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht

Zie verder ook oraties op het gebied van arbeidsrecht.

 

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law