Skip to main content

Scriptie:: Arbeidsrecht

Asser serie

Asser Serie
De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk Nederland en biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. 

  • geïntegreerde behandeling van het geldende burgerlijk recht, waarbij Europees recht en rechtsvergelijking een belangrijke rol speelt;
  • behandeling van overige wetgeving, voor zover van direct belang voor een duidelijk begrip van het burgerlijk recht;
  • aandacht voor rechtspraak met het accent op de rechtspraak van de Hoge Raad;
  • behandeling van en verwijzing naar de belangrijkste literatuur;
  • indeling van de delen, logisch aansluitend bij volgorde van het Burgerlijk Wetboek;
  • hoge kwaliteit dankzij topauteurs en kwaliteitsbewaking door de Asser Adviesraad.

Via Kluwer Navigator is deze complete serie full text online voor de RUG beschikbaar: klik binnen navigator op "uitgaven" en daarna op "Asser-serie". Daarnaast is de complete serie ook beschikbaar in gedrukte vorm. Plaatsing universiteitsbibliotheek 3e verdieping collectie rechten, aanvraagnummer 06.004 2 ...

Delen die van interesse kunnen zijn:

  • Asser (bzo) 7-V Arbeidsovereenkomst
  • Asser (rps) 2-I* De rechtspersoon

Tekst en commentaar

Faillissementswet
Onderdeel van de Groene Serie Privaatrecht

 

Van Slooten e.a. 2018
J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter, E. Verhulp, Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht. Voorzien van commentaar (Tekst en commentaar), Deventer: Kluwer 2018.

 

Loonstra/Zondag (red.) e.a. 2010
C.J. Loonstra & W.A. Zondag (red.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht: ontslagrecht, Den Haag: Sdu uitgevers 2010.

Rood/Heijden 2004
P.F. van der Heijden¸ Rood's Wet op de ondernemingsraden, Deventer: Kluwer 2004.

 

Van Sint Truiden/Verstijlen 2019

M.Ph. van Sint Truiden en F.M.J. Verstijlen (red), Insolventierecht : de tekst van de Faillissementswet en de EU Insolventieverordening voorzien van commentaar (Tekst & commentaar), Deventer, Kluwer, 2019.

 


Overige monografieën

Bakels/Asscher Vonk e.a. 2009
I.P. Asscher Vonk e.a., Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2009.

Bakels e.a. 2019
H.L. Bakels, e.a., Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2019. 

Duk e.a. 2005
R.A.A. Duk, CAO-recht in beweging, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.

Fase & Van Drongelen 2004
W.J.P.M. Fase & J. Van Drongelen, CAO-recht: het recht met betrekking tot CAO's en de verbindendverklaring en onverbindendverklaring van bepalingen ervan, Deventer: Kluwer 2004.

 

Van der Grinten & van der Grinten/Bouwens & Duk 2018
J.W.M. van der Grinten & W.H.A.C.M. Bouwens, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2018.

 

Heerma van Voss e.a 1985
G.J.J. Heerma van Voss (red.), Monografieën Sociaal recht, Deventer: Kluwer 1985-….

 

Loonstra/ Zondag 2015
C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015.

 

Van Schilfgaarde/Winter 2017
P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, bewerkt door J.W. Winter, Deventer: Kluwer 2017.

 

Van Drongelen & Jellinghaus 2010
J. van Drongelen, S.F.H. Jellinghaus, Wet op de ondernemingsraden, Zutphen : Paris 2010.

 

Overig

 

Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, 1979-... ,Alphen aan den Rijn, Samson.

Zie verder ook oraties op het gebied van arbeidsrecht.