Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Scriptie:: Arbeidsrecht

Werk in uitvoering

Er wordt momenteel onderhoud gepleegd aan deze LibGuide. De bronnenlijst die hier staat is bruikbaar, maar niet heel actueel.

Voor een goed overzicht kun je ook naar Legal Intelligence gaan: klik op Bronnen: klik op rechtsgebied Arbeids/Sociaal recht. Daarna kun je verder filteren op brontype.

Asser serie

Asser Serie
De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk Nederland en biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. 

  • geïntegreerde behandeling van het geldende burgerlijk recht, waarbij Europees recht en rechtsvergelijking een belangrijke rol speelt;
  • behandeling van overige wetgeving, voor zover van direct belang voor een duidelijk begrip van het burgerlijk recht;
  • aandacht voor rechtspraak met het accent op de rechtspraak van de Hoge Raad;
  • behandeling van en verwijzing naar de belangrijkste literatuur;
  • indeling van de delen, logisch aansluitend bij volgorde van het Burgerlijk Wetboek;
  • hoge kwaliteit dankzij topauteurs en kwaliteitsbewaking door de Asser Adviesraad.

Via Kluwer Navigator is deze complete serie full text online voor de RUG beschikbaar: klik binnen navigator op "uitgaven" en daarna op "Asser-serie". Daarnaast is de complete serie ook beschikbaar in gedrukte vorm. Plaatsing universiteitsbibliotheek 3e verdieping collectie rechten, aanvraagnummer 06.004 2 ...

Delen die van interesse kunnen zijn:

  • Asser (bzo) 7-V Arbeidsovereenkomst
  • Asser (rps) 2-I* De rechtspersoon

Tekst en commentaar

Faillissementswet
Onderdeel van de Groene Serie Privaatrecht

 

Van Slooten e.a. 2018
J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter, E. Verhulp, Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht. Voorzien van commentaar (Tekst en commentaar), Deventer: Kluwer 2018.

 

Loonstra/Zondag (red.) e.a. 2010
C.J. Loonstra & W.A. Zondag (red.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht: ontslagrecht, Den Haag: Sdu uitgevers 2010.

Rood/Heijden 2004
P.F. van der Heijden¸ Rood's Wet op de ondernemingsraden, Deventer: Kluwer 2004.

 

Van Sint Truiden/Verstijlen 2019

M.Ph. van Sint Truiden en F.M.J. Verstijlen (red), Insolventierecht : de tekst van de Faillissementswet en de EU Insolventieverordening voorzien van commentaar (Tekst & commentaar), Deventer, Kluwer, 2019.

 


Overige monografieën

Bakels/Asscher Vonk e.a. 2009
I.P. Asscher Vonk e.a., Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2009.

Bakels e.a. 2019
H.L. Bakels, e.a., Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2019. 

Duk e.a. 2005
R.A.A. Duk, CAO-recht in beweging, Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.

Fase & Van Drongelen 2004
W.J.P.M. Fase & J. Van Drongelen, CAO-recht: het recht met betrekking tot CAO's en de verbindendverklaring en onverbindendverklaring van bepalingen ervan, Deventer: Kluwer 2004.

 

Van der Grinten & van der Grinten/Bouwens & Duk 2018
J.W.M. van der Grinten & W.H.A.C.M. Bouwens, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2018.

 

Heerma van Voss e.a 1985
G.J.J. Heerma van Voss (red.), Monografieën Sociaal recht, Deventer: Kluwer 1985-….

 

Loonstra/ Zondag 2015
C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke themata, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015.

 

Van Schilfgaarde/Winter 2017
P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, bewerkt door J.W. Winter, Deventer: Kluwer 2017.

 

Van Drongelen & Jellinghaus 2010
J. van Drongelen, S.F.H. Jellinghaus, Wet op de ondernemingsraden, Zutphen : Paris 2010.

 

Overig

 

Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, 1979-... ,Alphen aan den Rijn, Samson.

Zie verder ook oraties op het gebied van arbeidsrecht.