Skip to main content

Scriptie:: Europees recht

Handboeken

 

Ambtenbrink en Vedder 2017

F. Ambtenbrink, H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2017.

 

Barents en Brinkhorst 2012

R. Barents, L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees recht, Deventer: Kluwer 2012.

 

Craig en de Burca 2015

P. Craig en G. de Burca, EU Law: text, cases and materials, Oxford: Oxford University Press 2015.

 

Eijsbouts, Jans e.a. 2015

W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal, L.A.J. Senden, Europees recht: Algemeen deel, Groningen, Europa Law Publishing 2015.

 

Kapteyn en Verloren van Themaat  2008

P. Kapteyn, Verloren van Themaat, Het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen, Den Haag: Kluwer 2008.

 

Op de verschillende deelterreinen van het Europees recht zijn er teveel boeken om op te noemen. Raadpleeg de catalogus. Daarnaast kan het uit om eens te kijken in nationaalrechtelijke handboeken; zo kan een handboek over het consumentenrecht inmiddels niet meer zonder hoofdstuk over het Europees consumentenrecht.

 

Uitgebreidere lijst