Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Handboeken (Lijst bijgewerkt aug. 2021).

Ambtenbrink en Vedder 2020
F. Ambtenbrink, H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2020.

Barents en Brinkhorst 2012
R. Barents, L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees recht, Deventer: Kluwer 2012.

Craig en de Burca 2020
P. Craig en G. de Burca, EU Law: text, cases and materials, Oxford: Oxford University Press 2020.

Eijsbouts, Jans e.a. 2020
W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, e.a., Europees recht: Algemeen deel, Groningen, Europa Law Publishing 2020.

Kapteyn en Verloren van Themaat  2008
P. Kapteyn, Verloren van Themaat, Het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen, Den Haag: Kluwer 2008.

Op de verschillende deelterreinen van het Europees recht zijn er teveel boeken om op te noemen. Raadpleeg de catalogus. Daarnaast kan het uit om eens te kijken in nationaalrechtelijke handboeken; zo kan een handboek over het consumentenrecht inmiddels niet meer zonder hoofdstuk over het Europees consumentenrecht.

Uitgebreidere lijst

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law