Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Artikelsgewijze commentaren (LIjst bijgewerkt aug. 2021).

Tekst & Commentaar

Deze serie bestaat uit 30 delen. Alle delen zijn opgebouwd volgens een vaste structuur. Deze structuur bestaat uit artikelsgewijze toelichting en een beknopte, gemakkelijk toegankelijke tekst. Ieder artikel wordt gevolgd door een compact commentaar dat de strekking van het artikel in al zijn onderdelen helder naar voren laat komen.

De serie is volledig full text online beschikbaar via kluwer navigator. Daarnaast zijn ze ook gedrukt beschikbaar in de collectie rechten. Gebruik smartcat voor het opzoeken van de plaatsingsnummers

O.a.:

Bulten, Leijten & Lennarts 2020
C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten, M.L. Lennarts (red.), Ondernemingsrecht : de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving,voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar), Deventer: Kluwer 2018.

Vegter, Van Slooten & Verhulp 2020
Marlies Vegter, J.M. van Slooten, E. Verhulp, Arbeidsrecht : de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht. Voorzien van commentaar (Tekst en Commentaar), Deventer: Kluwer 2020.

De Groene serie 
Deze serie is alleen online beschikbaar.

Huizink e.a.
J.B. Huizing (red.),  Groene Serie Rechtspersonen, Deventer, Kluwer (Online via Kluwer Navigator).

Verburg  e.a.
L.G. Verburg (red.), C.E.M. van den Boom e.a. (red.) Groene Serie Arbeidsovereenkomst, Deventer: Kluwer. (Online via Kluwer Navigator).   

Verdaas e.a.
A.J. Verdaas (red), Groene serie Faillissementswet, Deventer, Kluwer. (​Online via Kluwer Navigator).

Overig

Rood & L.G. Verburg 2013
L.G. Verburg¸ Rood's Wet op de ondernemingsraden, Deventer: Kluwer

Handboeken (Lijst bijgewerkt aug. 2021)

Geerts 2021
P. G. F. A. Geerts, 
Bescherming  van de intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2021.

Geerts e.a.2020
P.G.A. Geerts (red.), e.a., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2020.

Grundmann-van de Krol 2016
Grundmann-van de KrolC. M. (2016). Koersen door de Wet op het financieel toezicht : Regelgeving rondom uitgevende instellingen, beleggingsinstellingen, ICBE's en beleggingsondernemingen in de Wet op het financieel toezicht en aanverwante regelgeving : Deel III - belegginsinstellingen en ICBE's (Vijfde druk.). (Boom masterreeks; Boom masterreeks). Den Haag: Boom Juridisch.

Van der Kooij e.a. 2013 
P.A.C.E. van der Kooij & S.J.A. Mulder, Hoofdzaken intellectuele eigendom. (Hoofdzaken handelsrecht), Deventer: Kluwer 2013.

Mendel & Oostwouder 2013 
M.M. Mendel en W.J. Oostwouder, Hoofdzaken NV en BV. (Hoofdzaken van het handelsrecht), Deventer: Kluwer 2013.

Mulder 2000
S.J.A. Mulder, Hoofdzaken waardepapieren en tussenpersonen. (Hoofdzaken handelsrecht), Deventer: Kluwer 2000.

Spoor, Verkade & Visser 2019
J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, Dirk Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2019. 

Wery 2003
P.L. Wery, Hoofdzaken maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. (Hoofdzaken handelsrecht), Deventer: Kluwer 2003.

Wery/Mendel 2017
M.M. Mendel, Hoofdzaken verzekeringsrecht. (Hoofdzaken handelsrecht), Deventer: Kluwer 2017.

Serie Wessels insolventierecht Meer informatie: https://www.boekhandeldouwes.nl/subscriptions/page/282

Handboeken - Asser-serie

Asser-serie
De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk Nederland en biedt u toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. 

 • geïntegreerde behandeling van het geldende burgerlijk recht, waarbij Europees recht en rechtsvergelijking een belangrijke rol speelt;
 • behandeling van overige wetgeving, voor zover van direct belang voor een duidelijk begrip van het burgerlijk recht;
 • aandacht voor rechtspraak met het accent op de rechtspraak van de Hoge Raad;
 • behandeling van en verwijzing naar de belangrijkste literatuur;
 • indeling van de delen, logisch aansluitend bij volgorde van het Burgerlijk Wetboek;
 • hoge kwaliteit dankzij topauteurs en kwaliteitsbewaking door de Asser Adviesraad.

Via Kluwer Navigator is deze complete serie full text online voor de RUG beschikbaar: klik binnen navigator op "uitgaven" en daarna op "Asser-serie". Daarnaast is de complete serie ook beschikbaar in gedrukte vorm. Plaatsing universiteitsbibliotheek 3e verdieping collectie rechten, aanvraagnummer 06.004 2 ...

Delen die van interesse kunnen zijn:

 • 5-V Maatschap, VOF, Commanditaire vennootschap
 • 2-I* De rechtspersoon
 • 2-II* De naamloze en besloten vennootschap
 • 2-IIa NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen
 • 5* Eigendom en beperkte rechten
 • 7-I* Koop en ruil
 • 7-III Pacht
 • 7-IV Opdracht, incl. de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst
 • 7-IX* Verzekering
 • 7-V Arbeidsovereenkomst
 • 7-VI Aanneming van werk
 • 7-VII* Personenvennootschappen
 • 7-VIII* Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovk, ea
 • 7-X Onbenoemde overeenkomsten

Meer informatie over de meest recente delen van de Asserserie is te vinden in: Lijst 1 en Lijst 2

Monografieën

Bakels e.a. 2017
H.L. Bakels, e.a., Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2017.
Plaatsing: UB collectie rechten: 15.101 4

Bartman & Dorresteijn e.a. 2016
S.M. Bartman & A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2016.
Plaatsing: UB collectie rechten 06.152 43

van Empel & Huizink 2002
G. van Empel & J.B. Huizink, Betaling, waardepapier en documentair krediet, Deventer: Kluwer 2002.
Plaatsing: UB collectie rechten 06.153 10

van Empel & Huizink 2007
G. van Empel & J.B. Huizink, Goederenvervoer over zee, binnenwater en over de weg, Deventer : Kluwer 2007.

Plaatsing: UB collectie rechten 06.156 44

van der Grinten , van der Grinten, Bouwens & Duk  2015 
W.H.A.C.M. Bouwens & R.A.A. Duk, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2015.
Plaatsing: UB collectie rechten 15.101 26

Huizink 2014 
J.B. Huizink, Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf, Deventer: Kluwer 2014.
Plaatsing: UB collectie rechten 06.151 70 

Huizink 2015
J.B. Huizink, Insolventie, Deventer: Kluwer 2015.
Plaatsing: UB collectie rechten 06.168 8

 Mohr/Meijers 2013
V.A.E.M. Meijers, Van Personenvennootschappen, Deventer: Kluwer 2013.
Plaatsing: UB collectie rechten 06.151 6

Scheltema/Mijnssen 1998
F.H.J. Mijnssen, Algemeen deel van het schadeverzekeringsrecht. (Mr. M.Polak's handboek voor het Nederlandse handels  en faillissementsrecht; deel  4), Alphen aan den Rijn: Samsom, 1998.
Plaatsing: UB collectie rechten 06.150 10 dl.4
van Schilfgaarde, Winter & Wezeman 2017
J.W. Winter, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2017.
Plaatsing: UB collectie rechten 06.151 7

Series

Series van monografieën

In deze series vind je zelfstandige titels.

Serie vanwege het Van der Heijden Instituut te Nijmegen, Deventer: Kluwer 2002-...
Plaatsing: UB collectie rechten 06.006 14 Lijst van titels en Meer informatie

Serie onderneming en recht Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1994-2002 Deventer: Kluwer, 2002…
Plaatsing: UB collectie rechten 06.006 19 Lijst van titels en Meer informatie


Preadviezen
 van de Vereeniging "Handelsrecht". Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1960-...
Plaatsing: UB collectie rechten 06.006 13 Lijst van titels en Meer informatie

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law