Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tijdschriften Handelsrecht

Actuele rechtspraak ondernemingspraktijk. Deventer: Kluwer 2002-…

Ars aequi: Juridisch maandblad Zwolle: Tjeenk Willink 195- ...

Jurisprudentie onderneming & recht. Den Haag: Sdu Juridische & Fiscale Uitgeverij 1996-...

Nederlands juristenblad: weekblad behoorende bij de Nederlandse Juriprudentie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1925- ...

Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht. Amsterdam: Kluwer 1992-...

Nederlandse Jurisprudentie: uitspraken in burgerlijke en strafzaken. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1976-... (tip: zoek in kluwer navigator)

Nederlandse jurisprudentie feitenrechtspraak: civiele uitspraken. Deventer: Kluwer 2003-...(tip: zoek in kluwer navigator)

Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten: NJCM-Bulletin. ‘s-Gravenhage: Interuniversitair Instituut voor Internationaal Recht, TMC Asser Instituut 2010-…

Nieuwsbrief bedrijfsjuridische berichten. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988-...

Ondernemingsrecht: effectenrecht. Deventer: Kluwer 1999-…

Rechtsgeleerd magazijn Themis: tijdschrift voor publiek- en privaatrecht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1939-...

Rechtspraak van de week. Zwolle: Tjeenk Willink 1939-...(tip: zoek in kluwer navigator)

Sociaal Economische Wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1952-…

 Tijdschrift voor Insolventierecht: onderneming, financiëring, reorganisatie. Deventer: Kluwer 1995-…

Vennootschap & onderneming. Deventer: Law & Practice 1991-...

Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. 's Gravenhage: Koninklijke Notariële Broederschap 1975-...

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law