Skip to main content

Scriptie:: Handelsrecht

Tijdschriften Handelsrecht

Actuele rechtspraak ondernemingspraktijk. Deventer: Kluwer 2002-…

Ars aequi: Juridisch studentenblad. Zwolle: Tjeenk Willink 195- ...

Jurisprudentie onderneming & recht. Den Haag: Sdu Juridische & Fiscale Uitgeverij 1996-...

Nederlands juristenblad: weekblad behoorende bij de Nederlandse Juriprudentie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1925- ...

Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht. Amsterdam: Kluwer 1992-...

Nederlandse Jurisprudentie: uitspraken in burgerlijke en strafzaken. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1976-... (tip: zoek in kluwer navigator)

Nederlandse jurisprudentie feitenrechtspraak: civiele uitspraken. Deventer: Kluwer 2003-...(tip: zoek in kluwer navigator)

Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten: NJCM-Bulletin. ‘s-Gravenhage: Interuniversitair Instituut voor Internationaal Recht, TMC Asser Instituut 2010-…

Nieuwsbrief bedrijfsjuridische berichten. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988-...

Ondernemingsrecht: effectenrecht. Deventer: Kluwer 1999-…

Rechtsgeleerd magazijn Themis: tijdschrift voor publiek- en privaatrecht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1939-...

Rechtspraak van de week. Zwolle: Tjeenk Willink 1939-...(tip: zoek in kluwer navigator)

Sociaal Economische Wetgeving: tijdschrift voor Europees en economisch recht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1952-…

 Tijdschrift voor Insolventierecht: onderneming, financiëring, reorganisatie. Deventer: Kluwer 1995-…

Vennootschap & onderneming. Deventer: Law & Practice 1991-...

Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. 's Gravenhage: Koninklijke Notariële Broederschap 1975-...