Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Notarieel recht

Zoek deze tijdschrifttitels op in smartcat

Algemeen:

Fiscaal tijdschrift vermogen (FTV)
Den Haag: Koninklijke Vermande, 1999 –

Fiscale berichten voor het Notariaat
Den Haag: SDU Uitgevers, 1989 -

JBN: juridische berichten voor het notariaat
‘s-Gravenhage: Fiscaal Bureau voor het Notariaat, 1990-

Nederlandse jurisprudentie feitenrechtspraak: civiele uitspraken
Deventer: Kluwer, 2003 -

Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in burgerlijke en strafzaken
Zwolle: Tjeenk Willink, 1976 -

Nederlands Juristenblad: weekblad behoorende bij de Nederlandse Jurisprudentie (NJB)
Zwolle: Tjeenk Willink, 1925 –

Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Deventer: Kluwer, 1992–

De notarisklerk: maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat
Utrecht: de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 1920 –

Ponder: halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot Bevordering van de Notariële Wetenschap
Amsterdam, Stichting tot Bevordering van de Notariële Wetenschap, 1996 –

Rechtsgeleerd Magazijn Themis: tijdschrift voor publiek- en privaatrecht (RMThemis)
Zwolle: Tjeenk Willink, 1939 –

Rechtspraak Notariaat
[s.l.]: Kluwer, 1996 -

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Online onder de titel WPNR
’s-Gravenhage: Koninklijke Notariële Broederschap, 1975 –


Per vakgebied:


Erfrecht

Tijdschrift Erfrecht
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2002 -
 

Rechtspersonen en ondernemingsrecht

Fiscaal ondernemingsrecht
Deventer: Kluwer, 1992 -

Journaal Ondernemingsrecht : rechtspersonenrecht, vennootschapsrecht, effectenrecht
Deventer: Kluwer, 2003 -

Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
Den Haag: Sdu Juridische & Fiscale uitgeverij, 1996-

Ondernemingsrecht : Effectenrecht
Online onder de titel Ondernemingsrecht
Deventer: Kluwer, 1999 –


Registergoederenrecht
Bouwrecht: documentatieblad voor rechtspraak en literatuur op het stuk van bouwrecht
Deventer: Kluwer; Alphen aan de Rijn, Samson, 1963 –

Tijdschrift voor agrarisch recht
Deventer: Den Hollander, 2007 -

Tijdschrift voor Bouwrecht
Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, 2008 -

Vastgoed fiscaal & civiel: platform voor fiscale en juridische vastgoedzaken
Amersfoort: Sdu Fiscale en Juridische Uitgevers, 200x -

Vastgoedrecht: tijdschrift voor vastgoedrecht
Zutphen: Paris, 2004 -


Relatievermogensrecht

EB: Tijdschrift voor scheidingsrecht: tijdschrift over de fiscale en juridische aspecten van (echt)scheiding
Online onder de titel EB: Tijdschrift voor scheidingsrecht.
Deventer: Kluwer, 2003 -

Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR)
Zwolle: Tjeenk Willink, 1978

Tip voor studenten notarieel recht:

Een belangrijk bron die online te raadplegen is: Opmaat voor het Notariaat. Dit bevat tijdschriftartikelen, nieuws, commentaren en jurisprudentie op het gebied van notarieel recht.

Notarieel recht Buitenland

Sommige van deze linken werken niet. Zoek deze titels op in de catalogus

Revue du Notariat Belge

Das Standesamt : Zeitschrift für Standesamtswesen/Personenstandsrecht, Ehe- und Kindschaftsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law