Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tijdschriften Privaatrecht

Sommige van deze linken werken niet. Zoek deze titels op in de catalogus

Aansprakelijkheid, verzekering en schade
Deventer: Kluwer 2001-….

Berichten industriele eigendom
Amsterdam: deLex, 2011 ...

Bouwrecht: documentatieblad voor rechtspraak en literatuur op het stuk van bouwrecht
Deventer: Kluwer; Alphen aan de Rijn: Samson 1963-…

EB Tijdschrift voor scheidingsrecht: tijdschrift over de fiscale en juridische aspecten van (echt)scheiding. Deventer: Kluwer 2003-…

Intellectuele eigendom & reclamerecht
Online onder de titel Tijdschrift intellectuele eigendom en reclamerecht (IER)
Zwolle: Tjeenk Willink, 1985 -…

JBN Juridische berichten voor het Notariaat
Den Haag: Fiscaal Bureau voor het Notariaat 1990-…

Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (JBPR)
Den Haag: Sdu Uitgevers 2002-…

Juriprudentie Personen- en Familierecht (JPF)
Den Haag: Sdu Uitgevers 2005 ...

Jurisprudentie onderneming & recht (JOR)
Den Haag: Sdu Juridische & Fiscale uitgeverij 1996-…

Nederlands Internationaal Privaatrecht
Interuniversitair Instituut voor Internationaal Recht, T.M.C. Asser Instituut 1983-…

Nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht (NTBR)
Deventer: Kluwer 1992 ..

Nederlandse jurisprudentie feitenrechtspraak: civiele uitspraken
Online onder de titel Nederlandse jurisprudentie feitenrechtspraak
Deventer: Kluwer 2003 ...

Nederlandse jurisprudentie: uitspraken in burgerlijke en strafzaken
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1976-

Nieuwsbrief bedrijfsjuridische berichten
Online onder de titel Bedrijfsjuridische berichten
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988 ...

Tijdschrift Erfrecht
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2002 ...

Tijdschrift huurrecht in praktijk
Den Haag: SDU Uitgevers, 2009 -

Tijdschrift voor Agrarisch recht
Deventer: Den Hollander 2007-…

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 1993 -

Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Zwolle: Tjeenk Willink 1978-…

Tijdschrift voor huurrecht bedrijfsruimte
Deventer: Den Hollander, 2004 ...

Tijdschrift voor Insolventierecht: onderneming, financiering, reorganisatie
Deventer: Kluwer 1995-…

Rechtsgeleerd magazijn Themis: tijdschrift voor publiek- en privaatrecht
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1939 ...

Rechtspraak Familierecht
[s.l.]: Kluwer, 2004 ...

Rechtspraak van de week
Zwolle: Tjeenk Willink 1939 ...

 

Weekblad van het Regt

Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
Online onder de titel WPNR
's Gravenhage: Koninklijke Notariële Broederschap 1975 -

WR: tijdschrift voor woon- en bedrijfsruimterecht
Online onder de titel Tijdschrift voor huurrecht (WR)
Arnhem: Gouda Quint, 1995 -

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law