Skip to main content

Scriptie:: Staats- en bestuursrecht

Tijdschriften Bestuursrecht

Administratiefrechtelijke beslissingen: Nederlandse jurisprudentie
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1985-...Ook o.d.t. AB rechtspraak bestuursrecht

Ars aequi: Juridisch studentenblad
Zwolle: Tjeenk Willink 1951-...Online onder de titel: Ars Aequi: Juridisch maandblad

Asiel en migrantenrechtUtrecht: Forum 2010-…
(Attentie: bevat ook een kroniekennummer)

EHRC: European human rights cases
Den Haag: Koninklijke Vermande 2000-…

Jurisprudentie bestuursrecht (JB)
Den Haag: Sdu Juridische & Fiscale Uitgeverij 1994-…

Jurisprudentie vreemdelingenrecht (JV)
Den Haag: Sdu Uitgevers Juridisch & Fiscaal; [S.l.]: Forum Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling 1997-...

Milieu & recht / mede onder auspiciën van de Stichting Natuur en Milieu
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995-...

Nederlandse jurisprudentie feitenrechtspraak: civiele uitspraken
Deventer: Kluwer 2003-….

Nederlands juristenblad
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1925-...

Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht
Zwolle: Tjeenk Willink 1987-...

Netherlands quarterly of human rights
Utrecht: SIM 1989-...

NTB (Nederlands tijdschrift voor Bestuursrecht)
Heeft kronieken in elke aflevering
 

Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten: NJCM-Bulletin
's Gravenhage [etc.]: Interuniversitair Instituut voor Internationaal Recht, TMC Asser Instituut 2010-...
 
Rechtsgeleerd magazijn Themis
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1939-...
 
Rechtspraak van de week
Zwolle: Tjeenk Willink 1939-...

Rechtspraak sociale verzekering ‘s –Gravenhage: Sociale verzekeringsraad 1958-…

Rechtspraak zorgverzekering
Deventer: Kluwer 1995-...

Tijdschrift gezondheidsschade, milieuschade en aansprakelijkheidsrechtDen Haag: SDU Uitgevers 2011-…

Uitspraken sociale zekerheid.
Lelystad: Vermande 1997-...

 

Tijdschriften Staatsrecht

 

Ars aequi: Juridisch studentenblad
Zwolle: Tjeenk Willink 1951-...Online onder de titel: Ars Aequi: Juridisch maandblad

 

Binnenlands bestuur
Alphen aan den Rijn: Samsom 1980-...

Gemeente-stem: Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd.
's Gravenhage: De Gemeente-stem 1851-...

Openbaar bestuur
Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1991-...

Regelmaat: kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken
1986-2008


Regelmaat: tweemaandelijks tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken
2005....

TvcR Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

VNG Magazine
1999....

Electronische tijdschriftenlijst