Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tijdschriften Bestuursrecht

Administratiefrechtelijke beslissingen: Nederlandse jurisprudentie
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1985-...Ook o.d.t. AB rechtspraak bestuursrecht

Ars aequi: Juridisch studentenblad
Zwolle: Tjeenk Willink 1951-...Online onder de titel: Ars Aequi: Juridisch maandblad

Asiel en migrantenrechtUtrecht: Forum 2010-…
(Attentie: bevat ook een kroniekennummer)

EHRC: European human rights cases
Den Haag: Koninklijke Vermande 2000-…

Jurisprudentie bestuursrecht (JB)
Den Haag: Sdu Juridische & Fiscale Uitgeverij 1994-…

Jurisprudentie vreemdelingenrecht (JV)
Den Haag: Sdu Uitgevers Juridisch & Fiscaal; [S.l.]: Forum Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling 1997-...

Milieu & recht / mede onder auspiciën van de Stichting Natuur en Milieu
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995-...

Nederlandse jurisprudentie feitenrechtspraak: civiele uitspraken
Deventer: Kluwer 2003-….

Nederlands juristenblad
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1925-...

Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht
Zwolle: Tjeenk Willink 1987-...

Netherlands quarterly of human rights
Utrecht: SIM 1989-...

NTB (Nederlands tijdschrift voor Bestuursrecht)
Heeft kronieken in elke aflevering
 

Nederlands tijdschrift voor de mensenrechten: NJCM-Bulletin
's Gravenhage [etc.]: Interuniversitair Instituut voor Internationaal Recht, TMC Asser Instituut 2010-...
 
Rechtsgeleerd magazijn Themis
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1939-...
 
Rechtspraak van de week
Zwolle: Tjeenk Willink 1939-...

Rechtspraak sociale verzekering ‘s –Gravenhage: Sociale verzekeringsraad 1958-…

Rechtspraak zorgverzekering
Deventer: Kluwer 1995-...

Tijdschrift gezondheidsschade, milieuschade en aansprakelijkheidsrechtDen Haag: SDU Uitgevers 2011-…

Uitspraken sociale zekerheid.
Lelystad: Vermande 1997-...

 

Tijdschriften Staatsrecht

 

Ars aequi: Juridisch studentenblad
Zwolle: Tjeenk Willink 1951-...Online onder de titel: Ars Aequi: Juridisch maandblad

 

Binnenlands bestuur
Alphen aan den Rijn: Samsom 1980-...

Gemeente-stem: Weekblad aan de belangen van de gemeenten in Nederland gewijd.
's Gravenhage: De Gemeente-stem 1851-...

Openbaar bestuur
Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1991-...

Regelmaat: kwartaalblad voor wetgevingsvraagstukken
1986-2008


Regelmaat: tweemaandelijks tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken
2005....

TvcR Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

VNG Magazine
1999....

Electronische tijdschriftenlijst

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law