Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Electronische tijdschriftenlijst

Tijdschriften Recht & ICT

Tijdschriften IT-recht

IT-recht is een functioneel rechtsgebied. In dit overzicht beperken wij ons tot die handboeken en tijdschriften die specifiek zijn gericht op IT-recht. Wie echter een aspect van IT bestudeert in het licht van een bepaald rechtsgebied, zal ook in tijdschriften op dat rechtsgebied moeten zoeken. Studenten die bijvoorbeeld een scriptie schrijven met veel privaatrechtelijke aspecten, moeten naast dit overzicht dus ook het privaatrechtelijke overzicht raadplegen. Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat in het WPNR of het NTBR relevante artikelen staan die horen bij het IT-rechtelijke onderwerp. Dit voorbeeld kan worden uitgebreid tot alle rechtsgebieden, van handelsrecht  tot staats- en bestuursrecht, van strafrecht tot internationaal recht.

Tip: sommige tijdschriften zijn alleen via Legal Intelligence te bereiken (zoals Mediaforum), andere alleen via Rechtsorde (zoals Tijdschrift voor Internetrecht). Elk van de genoemde tijdschriften zou via een van de portals beschikbaar moeten zijn. U kunt ook smartcat gebruiken daar zitten alle tijdschriften in waar de RuG een abonnement op heeft.

Tijdschriften algemeen:

Ars Aequi maandblad, Nijmegen: Stichting Ars Aequi.

Nederlands Juristenblad,  Deventer: Wolters Kluwer.

Rechtsgeleerd magazijn Themis, Zutphen: Uitgeverij Paris.

Tijdschriften IT-recht nationaal

Computerrecht, Deventer: Wolters Kluwer.

IT en recht, Amsterdam: deLex B.V (itenrecht.nl).
attentie via: www.itenrecht.nl

Mediaforum. Tijdschrift voor media- communicatierecht, Amsterdam: deLex B.V.

Privacy & Informatie, Zutphen: Uitgeverij Paris

Tijdschrift voor Internetrecht, Deventer: Den Hollander BV.

Tijdschriften IE-recht nationaal

Auteurs-, media en informatierecht (AMI), Amsterdam: deLex B.V.

Berichten Industriële Eigendom, Amsterdam: deLex B.V.

IE Forum, Amsterdam: deLex B.V.
attentie via: www.IEforum.nl

Intellectuele eigendom en reclamerecht (IER), Deventer: Wolters Kluwer.

Tijdschriften IT-recht internationaal (beschikbaar in de Groningse bibliotheek, raadpleegbaar via E-journals/BrowZine Library):

Communication Law and Policy
Zoek in smartcat op: "Communication Law and Policy", daarna doorzoeken in westlaw.
Meer informatie over zoeken in westlaw: http://libguides.rug.nl/internationallaw/databases

Computer Law and Security Report

Gaming Law Review and Economics

Information and Communication Technology Law

International Journal of Law and Information Technology

International Review of Law, Computers and Technology

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law