Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Recht & ICT

IT-recht is een functioneel rechtsgebied. In dit overzicht beperken wij ons tot die handboeken die specifiek zijn gericht op IT-recht. Wie echter een aspect van IT bestudeert in het licht van een bepaald rechtsgebied, zal ook in handboeken op dat rechtsgebied moeten zoeken. Studenten die bijvoorbeeld een scriptie schrijven met veel privaatrechtelijke aspecten, moeten naast dit overzicht dus ook het privaatrechtelijke overzicht raadplegen. Het kan bijvoorbeeld zomaar zijn dat in de Asser-serie of in Tekst en Commentaar bij het Burgerlijk Wetboek relevante beschouwingen  staan die horen bij het IT-rechtelijke onderwerp. Dit voorbeeld kan worden uitgebreid tot alle rechtsgebieden, van handelsrecht tot staats- en bestuursrecht, van strafrecht tot internationaal recht. Wij wijzen voor wat betreft het IE-recht nadrukkelijk op de handboeken Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht onder redactie van Gielen, Auteursrecht van Spoor, Verkade en Visser, alsmede Bescherming  van de intellectuele eigendom van Geerts. Zie verder de lijst bij handelsrecht.

De volgende boekenreeksen zijn specifiek voor het IT-recht relevant:

Serie Recht en Praktijk - Informatie en communicatietechnologie, Deventer: Wolters Kluwer.

1. Privacyrecht is code

2. Recht doen aan privacyverklaringen

3. Softwarerecht

4. Recht en computer

Monografieën Recht en Informatietechnologie, Den Haag, Sdu Uitgevers:

1.Strafrecht en ICT

2. Overeenkomsten inzake informatietechnologie

3.Intellectuele eigendom en ICT

4.Wet bescherming persoonsgegevens en ICT

5.Distributie van software

6.Elektronisch contracteren

7.Gezondheidsrecht en ICT

8.Bestuursrecht en ICT

9.Inleiding telecommunicatierecht

10.Big data en het recht

 

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law