Skip to main content

Informatievaardigheden - CIW studiejaar 1: Introductie

Inhoud

 

In dit onderdeel maak je kennis met wetenschappelijke publicaties. Waaruit bestaat wetenschappelijke communicatie? Wat maakt publicaties wetenschappelijk?

Eerst wordt de wetenschappelijke communicatie behandeld. Dit ligt aan de basis van wetenschappelijke literatuur, want wetenschappers communiceren via wetenschappelijke artikelen, congresbundels en andere wetenschappelijke publicaties.

Deze publicaties komen vaak tot stand met gebruikmaking van het zogeheten 'peer review' proces; andere wetenschappers uit hetzelfde vakgebied beoordelen de informatie op wetenschappelijkheid.

Hierna wordt ingegaan op wat wetenschappelijke literatuur nu precies inhoudt en dat deze literatuur wezenlijk verschilt van populair-wetenschappelijke of vakliteratuur. Informatie hierover vind je onder het hoofdstukje 'Wetenschappelijke literatuur'.

Verder kent wetenschappelijke literatuur verschillende verschijningsvormen. Welke dat zijn, wordt in het hoofdstukje 'Literatuurtypen' behandeld.

Leerdoelen

Na bestudering van dit hoofdstuk kun je wetenschappelijke publicaties onderscheiden van praktijkgerichte en populair-wetenschappelijke publicaties. Je weet wat de belangrijkste soorten wetenschappelijke publicaties zijn.