Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informatievaardigheden - CIW studiejaar 1: Test jezelf

Vraag 1

Je wilt alleen maar boeken of artikelen vinden die beschikbaar zijn bij de Bibliotheek van de Universiteit van Groningen. Deze kun je het best opzoeken in:

  1. Een bibliografisch bestand
  2. SmartCat
  3. Google Scholar

Vraag 2

Open het bibliografisch bestand Communication & Mass media Complete en zoek een artikel op van Heinemann, gepubliceerd in het tijdschrift Text and talk. Het gaat over reported speech.

In welk jaar werd dit artikel gepubliceerd?

Vraag 3

Open Linguistics and Language Behavior Abstracts en zoek een artikel van H.G. Widdowson over discourse analysis uit 1995. In welk wetenschappelijk tijdschrift is dit gepubliceerd?

Vraag 4

Open Google Scholar in het uitgebreide zoekscherm en beantwoord de volgende vraag:

D.A. Infante schreef een artikel dat in 1995 gepubliceerd werd in het tijdschrift Communication Education. Hoe vaak wordt dit artikel geciteerd door andere wetenschappers (volgens Google Scholar)?

Vraag 5

Welke bewering is correct over zoeken op internet?

  1. Je kunt alle artikelen die je in bibliografische bestanden vindt ook vinden in Google Scholar
  2. Google Scholar is geschikt voor breed zoeken in wetenschappelijke bronnen