Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academic skills: Oriënteren op een onderwerp

Bedrijfskunde mentoren en mentorgroepen 1e jaars

Oriënteren op een onderwerp

Wanneer je een onderwerp hebt gekozen waarover je literatuur wilt gaan zoeken, zul je je daar eerst op moeten oriënteren, zeker als dat onderwerp nieuw voor je is.
Hierdoor krijg je een beter idee van alle facetten van dat onderwerp, definities, feiten en theorieën. Je leert verwante termen en begrippen kennen, de context en verschillende mogelijke benaderingswijzen. Vaak vind je ook al enkele verwijzingen naar belangrijke literatuur.

Vergeet daarnaast  niet om je docent(en) of andere deskundigen te vragen om je op weg te helpen.

Primaire en secundaire bronnen

Bronnen voor literatuuronderzoek kunnen verdeeld worden in primaire en secundaire bronnen.

Een primaire bron bevat nieuwe informatie: een auteur doet voor het eerst verslag van een ontdekking of levert voor het eerst een bewijs voor een hypothese. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn tijdschriftartikelen, dissertaties, rapporten en congresverslagen.

In secundaire bronnen wordt een overzicht gegeven van de primaire literatuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld encyclopedieën, handboeken, en bibliografieën.

Wanneer je je oriënteert op een nieuw onderwerp, zul je doorgaans gebruik moeten maken van secundaire bronnen. Op basis hiervan krijg je een globaal beeld. Vervolgens kun je verder de diepte in gaan.

Oriëntatiemogelijkheden:

Encyclopedieën, naslagwerken en handboeken

Begin met een eerste oriëntatie door in gedrukte of online encyclopedieën, naslagwerken en handboeken informatie over je onderwerp te zoeken. In handboeken kun de inhoudsopgave en index bekijken om meer gegevens over je onderwerp op te diepen: deelonderwerpen, trefwoorden, hoofdpersonen enz.

Gedrukte (vak)encyclopedieën, handboeken vind je op studiezalen van de Universiteitsbibliotheek, via de Digitale bronnen op de Bibliotheekportal heb je toegang tot elektronische handboeken en encyclopedieën.

In de LibGuide (literatuurgids) Economie en Bedrijfskunde vind je een overzicht van de het referentiemateriaal  voor deze vakgebieden.

Studieboeken

Je kunt titels opzoeken in  SmartCat of  door te 'browsen' in de kasten in de bibliotheek.
Gebruik de systematische indeling om 'jouw' kast(en) te vinden: het schema vind je bij de balie.

Nieuwsberichten

Bekijk voor trends en actualiteiten (online) kranten, of doorzoek Nexis Uni, een enorm archiefbestand met o.a. toegang tot tienduizenden kranten. (Zie ook het hoofdstuk Ik zoek nieuwsbronnen)

Databases

Door in Web of Science of in Business Source Premier  bijv.  te zoeken op 'review' (document type of als zoekterm toevoegen)

In de LibGuide (literatuurgids) Economie en Bedrijfskunde vind je een overzicht van de databases voor deze vakgebieden.

Webportals

Gebruik Google  of Google Scholar om webportals te vinden die informatie hebben over jouw onderwerp. (Zie ook het hoofdstuk Zoeken naar informatie op internet.)

Grijze literatuur

In deze oriëntatiefase kun je ook ideeen opdoen door te kijken in de (master)scripties die jullie voorgangers hebben gemaakt. Scripties Economie en Bedrijfskunde

Deze scripties behoren tot de zgn. grijze literatuur. Dit is de naam voor publicaties die niet goed in bibliografische databases zijn terug te vinden, zoals rapporten van officiële instanties, werkdocumenten, 'interne' documenten, doctoraalscripties, populair-wetenschappelijk werk en krantenartikelen.  Wetenschappelijk gezien hebben ze een mindere status, maar kunnen wel waardevol zijn, bijvoorbeeld als startpunt of aanleiding voor een literatuuronderzoek.

Wikipedia

In de voorbereidende fase van je onderzoek kan Wikipedia ingezet worden als hulpmiddel voor het vinden van begrippen en zoektermen.
Ook kun je gebruik maken van mindmapping.

Wees je er  van bewust dat er in Wikipedia erg goede artikelen staan, maar dat het ook erg onbetrouwbare informatie bevat. Wees kritisch en probeer de gevonden informatie altijd te verifiëren met behulp van andere informatiebronnen.