Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academic skills: Zoektermen definiëren

Bedrijfskunde mentoren en mentorgroepen 1e jaars

Zoektermen definiëren

Als  uitgangspunt kun je de termen gebruiken  die je hebt gevonden in de artikelen/boeken en naslagwerken bij je orientatie/ afbakening.

Leg een lijst met zoektermen aan.
Vul deze lijst aan met zoektermen die je verder vindt in bijv. SmartCat of de thesaurus in een database (bijv. in Business Source Premier).

Denk hierbij ook aan het gebruik van :

  • synomiemen;
  • gerelateerde termen  (thesaurus noemt bredere en specifiekere termen en geeft ook vaak verbanden tussen termen);
  • woordenboeken:  voor het vertalen van je zoektermen; 
  • spellingsvarianten: zoals bijv,. Engels en Amerikaans (labour/labor, organisation/organization); 
  • meervoudsvormen (niet vergeten!)

Zie verder onder :

Onderwerp beperken / uitbreiden

Als je zoekactie te veel resultaten oplevert, probeer dan je zoektermen preciezer te maken. Ook kun je een extra zoekterm toevoegen. Maar pas wel op, dat je niet een belangrijk aspect van je onderwerp uitsluit!

Als je zoekactie te weinig resultaten oplevert, probeer dan je zoektermen breder te maken.

Meer informatie over wat te doen wanneer je zoekactie te veel of juist te weinig resultaten oplevert, vind je in het hoofdstukje: