Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academic skills: Ik zoek een artikel

Bedrijfskunde mentoren en mentorgroepen 1e jaars

Tijdschriftartikelen

Onderzoeksresultaten en nieuwe inzichten worden vaak het eerst verspreid via wetenschappelijke tijdschriften.
De Universiteitsbibliotheek biedt toegang tot zo'n 30.000 (!) verschillende e-journals, die online beschikbaar zijn voor studenten en wetenschappers van de RUG.

Er zijn verschillende manieren om de artikelen in die e-journals te vinden:

  • SmartCat geeft toegang tot al die artikelen;
  • rechtstreekse toegangen via zgn. fulltext databases;
  • indirecte toegangen via zgn. bibliografische databases.

Deze digitale bronnen databases (of e-resources) zijn te vinden op de Bibliotheekportal >Zoeken
Digitale bronnen zijn vaak vakspecifiek en bieden daarom enkele voordelen boven SmartCat.

Overigens heeft de Universiteitsbibliotheek nog altijd abonnementen op vele honderden gedrukte tijdschriften.
De recente jaargangen van gedrukte tijdschriften zijn niet te leen, maar wel ter inzage beschikbaar in de bibliotheek.

Artikelen zoeken in SmartCat

Wanneer je op zoek bent naar een bepaald artikel kun je  SmartCat gebruiken. 
Je kunt dan zoeken op de titel van het artikel en/of op auteursnaam.

Ben je op zoek naar artikelen over een bepaald onderwerp, zoek dan via Geavanceerd zoeken op Trefwoord of op Onderwerp. Gebruik daarna het filter aan de linkerkant om alleen tijdschriftartikelen te laten zien.

Meer informatie over het zoeken naar artikelen in SmartCat.

Artikelen zoeken in Databases

Databases geven een overzicht van publicaties op een bepaald vakgebied, over een onderwerp of van een bepaalde auteur (boeken, bijdragen aan boek, tijdschriftartikelen, recensies e.d.), ongeacht waar deze publicaties zich bevinden.

Veel databases  specialiseren zich op een (onderdeel van een) bepaald wetenschapsgebied, andere bestrijken meerdere wetenschapsgebieden. Het voordeel van het zoeken in een database is dus dat je specifieker en vollediger op een bepaald vakgebied of onderwerp kunt zoeken. Ze bieden bovendien vaak hulpmiddelen, zoals een lijst met vakspecifieke trefwoorden of een thesaurus, die het vinden van relevante publicaties vergemakkelijken.

Het nadeel van zo'n  database is dat niet alle publicaties per se ook toegankelijk zijn voor jou als RUG-student. Artikelen die niet aanwezig zijn bij de RUG, kunnen eventueel worden aangevraagd  via het  Interbibliothecaire Leenverkeer (IBL)

Soorten databases en voorbeelden

Er zijn verschillende soorten databases:

  • Bibliografische databases: bevatten enkel een bibliografische referentie (al dan niet aangevuld met een abstract of korte inhoud, soms een link naar de full text in andere bestanden/e-journals).
  • Full-text databases: bevatten naast een bibliografische referentie, ook de volledige publicatie zelf als full text; vaak is deze zelf ook volledig doorzoekbaar.
  • Citatiebestanden: bevatten niet alleen de bibliografische referentie naar een publicatie, maar ook een link naar de citaties (= andere publicaties die deze publicatie op hun beurt citeren).

Vaak zijn databases een mix van deze verschillende soorten:

Link naar de full text

Een link  naar de full text van het artikel (of van het e-book).
Via deze zgn. Get It!-button kun je nagaan of je als student van de RUG ook echt toegang hebt tot de tekst.
Fulltextbestanden bieden (daarnaast) ook zelf een link aan naar de tekst in PDF of HTML.

Libguides

De vakspecifieke libguides geven per vakgebied een overzicht  van de meest gebruikte databases.

Overzicht elektronische bestanden

Een overzicht van alle elektronische bestanden waar de RUG toegang toe heeft. In dit overzicht tref je niet alleen bibliografische databases aan, maar ook elektronische woordenboeken, statistische databases enz. Kijk in deze lijst onder Sociale Wetenschappen om de bestanden voor Economie en Bedrijfskunde te vinden .