Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academic skills: Impactfactor en citatieanalyse

Bedrijfskunde mentoren en mentorgroepen 1e jaars

citatieanalyse

Citaties vormen de verbindingen tussen wetenschappelijke publicaties. Auteurs leggen hiermee de verbinding tussen hun huidige onderzoek en eerder gepubliceerde wetenschappelijke publicaties.

Een citatie-index indexeert deze referenties. Op deze manier kun je zien welke publicaties een auteur heeft gebruikt voor het eigen onderzoek/publicatie ("cited"). Of je kunt vooruit kijken: is deze publicatie gebruikt bij het samenstellen van recente publicaties ("cited by").

Je hebt wel hiervoor wel een database / zoekmachine met bibliografische referenties nodig.De mogelijkheden verschillen nogal per database / zoekmachine.

  • In Business Source Premier
  • In de Web of Science 
  • Google Scholar Citations. (sinds 2011)

Impactfactor

De impactfactor geeft het relatieve belang van een wetenschappelijk tijdschrift weer. Hoe meer artikelen uit een specifiek tijdschrift worden geciteerd in andere tijdschriften, hoe hoger de impact factor.

De meest uitgebreide functionaliteit is te vinden in de Journal Citation Reports(JCR) in de database Web of Science. Tijdschriften kunnen hierin worden geselecteerd op dicipline (onderwerp) en op impactfactor. De relatieve impactfactor kan berekend worden aan de hand van de ranking van het tijdschrift. Deze ratio geeft het belang van het tijdschrift binnen het vakgebied  weer.