Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Academic skills: Bronnen verwerken in je tekst

Bedrijfskunde mentoren en mentorgroepen 1e jaars

Drie manieren

Je kunt op drie manieren bronnen verwerken in je tekst:

  • Citeren plus verwijzing naar de bron
  • Parafraseren plus verwijzing naar de bron
  • Verwijzing naar de bron zonder citaat of parafrase

Wetenschappelijke integriteit

Bij het verwerken van bronnen moet je eerlijk en nauwkeurig te werk gaan.
 

Eigenaarschap
Als je werk van een ander gebruikt, vermeld dan de precieze bron en de auteur. Vooruitgang in de wetenschap wordt zelden door één persoon behaald, maar is het product van velen die een naamsvermelding verdienen als hun bijdrage gebruikt wordt.

Controleerbaarheid
Je maakt gebruik van bronverwijzingen zodat anderen kunnen zien waar jij je werk op baseert. Zij moeten dezelfde informatie tot zich kunnen nemen, daarom gebruik je ook alleen gepubliceerde bronnen.

 

Citeren

Een citaat is een letterlijk overgenomen passage uit een publicatie. Dit doe je als een formulering zo precies is dat hij zijn waarde verliest als er andere woorden voor worden gebruikt. Een tekst citeren doe je met aanhalingstekens en een bronverwijzing.

Parafraseren

Parafraseren is het in je eigen woorden weergeven van een passage uit een publicatie. Je neemt de tekst dus niet letterlijk over, maar herschrijf deze. Je gebruikt inzichten of informatie van iemand anders, maar laat door het gebruik van eigen bewoordingen zien dat je deze informatie hebt begrepen en verwerkt in jouw verhaal. Zou je teksten van anderen alleen maar als citaten weergeven, dan wordt het een knip- en plakwerkstuk en dat is zeker niet de bedoeling.

Parafraseren doe je niet om teksten alleen 'mooier' te maken en zeker niet om te proberen te verhullen dat een tekst eigenlijk van iemand anders is. Ook na een geparafraseerde tekst volgt een bronverwijzing.

Literatuur- of referentielijst

De literatuur-, bronnen- of referentielijst is een opsomming van gebruikte informatiebronnen aan het einde van de tekst.
In de wetenschap gelden strenge regels voor de opmaak van deze lijst. Verschillende vakgebieden hanteren verschillende stijlen (APA,  MLA,  Chicago,  Vancouver, Harvard).

UItgebreide info

Uitgebreide informatie over citeren en parafraseren staat op de website van het Talencentrum

Citatiestijlen

De manier waarop je bronverwijzingen maakt, is binnen de wetenschap aan strenge regels gebonden. Deze regels verschillen per vakgebied. Tijdens je opleiding leer je welke zgn. 'stijlen' van verwijsregels in jouw vakgebied gebruikelijk zijn.

Bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde wordt de Harvard stijl gebruikt.
Het Harvard systeem (auteur-jaar methode) is een van de gemakkelijkste en in academische kringen het meest gebruikte citatie- en referentiesysteem.
In de tekst noem je de auteur en het jaar van publicatie(citeren) en in je literatuurlijst noemt je de publicatie in je referentielijst aan het einde van de tekst.