Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

WebsiteRechten: Ned ALGEMEEN

Collectie Rechten

De bibliotheek heeft een gedegen en actuele collectie rechten publicaties, die gericht is op ondersteuning van het onderzoek en onderwijs binnen de faculteit en maandelijks wordt aangevuld.
U vindt de collectie Rechten op de 3e verdieping van de Universiteitsbibliotheek.

 

De collectie beslaat de volgende terreinen:

privaatrecht, internationaal privaatrecht, bedrijfsrecht, sociaal recht, Europees recht, strafrecht, criminologie, staatsrecht, bestuursrecht, bestuurskunde, internationaal publiek recht, belastingrecht, rechtstheorie. De collectie bestaat uit ongeveer 65.000 banden; de bibliotheek is geabonneerd op zo'n 1000 tijdschriften, losbladige werken en series.

De bibliotheek heeft een gedegen en actuele collectie rechten publicaties, die gericht is op ondersteuning van het onderzoek en onderwijs binnen de faculteit en maandelijks wordt aangevuld.
U vindt de collectie Rechten op de 3e verdieping van de Universiteitsbibliotheek.

 

De collectie beslaat de volgende terreinen:

privaatrecht, internationaal privaatrecht, bedrijfsrecht, sociaal recht, Europees recht, strafrecht, criminologie, staatsrecht, bestuursrecht, bestuurskunde, internationaal publiek recht, belastingrecht, rechtstheorie. De collectie bestaat uit ongeveer 65.000 banden; de bibliotheek is geabonneerd op zo'n 1000 tijdschriften, losbladige werken en series.

De bibliotheek heeft een gedegen en actuele collectie rechten publicaties, die gericht is op ondersteuning van het onderzoek en onderwijs binnen de faculteit en maandelijks wordt aangevuld.
U vindt de collectie Rechten op de 3e verdieping van de Universiteitsbibliotheek.

 

De collectie beslaat de volgende terreinen:

privaatrecht, internationaal privaatrecht, bedrijfsrecht, sociaal recht, Europees recht, strafrecht, criminologie, staatsrecht, bestuursrecht, bestuurskunde, internationaal publiek recht, belastingrecht, rechtstheorie. De collectie bestaat uit ongeveer 65.000 banden; de bibliotheek is geabonneerd op zo'n 1000 tijdschriften, losbladige werken en series.

 

Veelgebruikte bestanden:

Veel gebruikte bestanden

Veel gebruikte bronnen

Boeken

Collectie Rechten


De boeken zijn op onderwerp geplaatst, op de 3e verdieping van de UB. De hoofdrubrieken worden aangegeven met (Arabische) cijfers 01 t/m 21. Elke rubriek is weer verder onderverdeeld en binnen elke rubriek krijgt elk boek een volgnummer. Bijvoorbeeld: 06.120 12.

Zie verder het indelingsschema van de collectie.

De plaats waar het boek in de kast staat wordt in SmartCat aangegeven als 'Signatuur' en wordt voorafgegegaan door de aanduiding Collectie Rechtsgeleerdheid.

Bijvoorbeeld: Collectie Rechtsgeleerheid, Signatuur 06.120 12

Op de rug van het boek in de kast staat een sticker met datzelfde nummer. Boven dat nummer staat de collectie aangegeven. In dit geval staat er Rechten aan de bovenkant van de sticker.

Bibliotheekinstructies

Instructies Rechten

Regelmatig worden er door de medewerkers van de bibliotheek instructies verzorgd.
In deze instructies worden vaardigheden aangeleerd om effectief en efficiënt te zoeken naar literatuur, wetgeving en jurisprudentie.


Bibliotheekinstructie en Scriptiepractica
Aan het begin van ieder blok worden voor scriptiestudenten bibliotheekinstructies (verplicht) en scriptiepractica gegeven.
Er zijn voor de instructies vaak per keer 5 momenten ingepland, 1 daarvan is op de avond gepland. Inschrijving voor deze momenten vindt plaats aan het einde van het scriptiecollege.

De practica zijn bedoeld voor degene die van plan zijn kort daarop volgend te beginnen met het schrijven van hun scriptie. Voor Arbeidsrecht is het verplicht aan dit practica deel te nemen voordat een afspraak over begeleiding kan worden gemaakt. Het practica bestaat uit het op dat moment actief bezig zijn met het zoeken/bedenken/uitdiepen van een onderwerp. De aanwezige bibliotheekmedewerker kan je o.a. helpen bij het vinden van materiaal.
In het tweede uur komt de scriptiecoordinator(en) langs. Met hen kun je dan van gedachten wisselen over de onderwerpen en eventueel al een begeleidingsafspraak maken.

Data Bibliotheekinstructie en Scriptiepractica


Instructie voor buitenlandse studenten: compulsory library instruction for LLM and Exchange students.
Jaarlijkse verplichte introductie voor LLM studenten en uitwisselingsstudenten.

http://libguides.rug.nl/llmexchange (Choose tab LLM Instructions).


Workshop: Writing your thesis
Ondersteuning LLM studenten bij het schrijven van de scriptie, wordt twee keer per jaar gegeven.

http://libguides.rug.nl/llmexchange (Choose tab Library Instructions).


Legal Skills for Lawyers
Ondersteuning van LLB studenten die het vak Legal Skills for Lawyers volgen (jaar 1).

Bibliotheekopdracht studentenrechtbank
Jaarlijkse verplichte bibliotheekopdracht, maakt onderdeel uit van de studentenrechtbank

Practicum Europees Recht
Ondersteuning van studenten die het vak: practicum europees recht volgen (jaar 2).
http://libguides.rug.nl/europeanlaw

Practicum Internationaal Recht
Ondersteuning van studenten die het vak: practicum internationaal recht volgen (jaar 2).
http://libguides.rug.nl/internationallaw


Research Seminar International Law: Legal Writing
Ondersteuning van de LLB studenten (jaar 2).

Ondersteuning van de LLB studenten (jaar 2).
http://libguides.rug.nl/internationallaw

Research Seminar European Law: Legal Writing
Ondersteuning van de LLB studenten (jaar 2)
http://libguides.rug.nl/europeanlaw


Colloquium Internationaal Europees Recht
Ondersteuning van studenten die het vak: Colloquium Internationaal Europees Recht volgen (jaar 3).
http://libguides.rug.nl/europeanlaw

Instructie voor Togamasterstudenten
Jaarlijks verplicht college, instructie en practicum, maakt onderdeel van de togamaster.

Instructie voor de onderzoeksmaster
Jaarlijks verplicht aantal colleges en instructie, maakt onderdeel uit van de onderzoeksmaster.

Ondersteuning van studenten die het vak: Colloquium Internationaal Europees Recht volgen (jaar 3).
http://libguides.rug.nl/europeanlaw
http://libguides.rug.nl/internationallaw


Instructie voor Togamasterstudenten
Jaarlijks verplicht college, instructie en practicum, maakt onderdeel van de togamaster.

Instructie voor de onderzoeksmaster
Jaarlijks verplicht aantal colleges en instructie, maakt onderdeel uit van de onderzoeksmaster.

Bij de instructies voor de buitenlandse studenten en de studenten die Internationaal en Europees recht studeren worden de door de Bibliotheek Rechten gemaakte "libguides" gebruikt:

http://libguides.rug.nl/europeanlaw

http://libguides.rug.nl/internationallaw

Vanuit de libguides wordt soms gelinkt naar de "community van de Bibliotheek Rechten".

Gasten gebruiken dan: username=gast password=gast


Instructie op afwijkende tijden of voor bijzondere (groepen) gebruikers is in overleg mogelijk.

Informatie over alle instructies kunt u verkrijgen bij de UB Education Team: eduteam-library@rug.nl.