Skip to main content

Nederlandse Geschiedenis: Home

Inleiding

Deze module geeft een overzicht van de mogelijkheden die de bibliotheken van de RUG bieden voor het zoeken naar literatuur over onderwerpen binnen de Nederlandse geschiedenis. Je kunt de informatie gebruiken bij het maken van de opdrachten die je krijgt in de colleges Nederlandse geschiedenis.

De module gaat over de wijze waarop de historicus zoekt naar informatie over een onderwerp. De vaardigheid om te zoeken naar informatie over specifieke onderwerpen wordt ook aangeduid als 'zoekstrategie' , 'zoekvaardigheden', 'heuristiek', 'zoeken op onderwerp' of 'zoeken naar wetenschappelijke informatie'.

Hoewel de hoofdlijnen van de zoekstrategie voor ieder vakgebied van toepassing zijn, bevat de zoekstrategie toch veel vakspecifieke onderdelen. Het belang van de verschillende typen literatuur is niet voor ieder wetenschapsgebied hetzelfde. In de geschiedwetenschap zijn monografieën bijvoorbeeld nog steeds een belangrijk medium, veel meer dan in de exacte wetenschappen waar de tijdschriften in verhouding belangrijker zijn. Verder is het 'wetenschappelijke apparaat' d.w.z. het aanbod aan handboeken, naslagwerken, bibliografieën voor ieder vakgebied verschillend. Deze module is toegespitst op de Nederlandse geschiedenis, maar noemt ook onderdelen van het wetenschappelijke apparaat die een breder onderwerp hebben.

Het overzicht van bibliografische hulpmiddelen is niet uitputtend. Er zijn namelijk erg veel bibliografieën die nuttig kunnen zijn voor geschiedwetenschappers. De module biedt een kennismaking met de belangrijkste hulpmiddelen. Er wordt gewezen op de manier waarop meer bibliografieën te vinden zijn. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Literatuuronderzoek:

- De verschillende typen wetenschappelijke literatuur en hun functie in het literatuuronderzoek
- Hulpmiddelen bij het zoeken naar literatuur zoals SmartCat en de historische vakbibliografiëen
- Bronnenmateriaal dat via de bibliotheek wordt aangeboden

Libguides

De bibliotheken van de RUG hebben voor alle vakgebieden libguides gemaakt. In deze gidsen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste hulpmiddelen bij het zoeken naar literatuur. Voor het vakgebied Geschiedenis zijn er vier periode-libguides en één speciale:

De libguide Nederlandse Geschiedenis

Deze gids voor de Nederlandse geschiedenis is een inleidende basisgids, een libguide met een toelichting op de verschillende typen hulpmiddelen. De vier libguides voor de verschillende perioden in de geschiedenis veronderstellen veel kennis over de techniek van literatuuronderzoek bekend.

De libguide Historische bronnen is een inleidende libguide met veel links en andere informatie over historische bronnen: per periode en ook met een onderdeel voor sociaal-economische geschiedenis. Bovendien bevat deze libguide een onderdeel over historische hulpwetenschappen.