Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

.

Meer weten over de inhoud van een boek?  Zoek het op bij: Douwes Boekhandel

Meer informatie over de meest recente delen van de Asserserie is te vinden in: Lijst 1 en Lijst 2

Bewijsrecht (Lijst bijgewerkt aug. 2021).

Pitlo/Rutgers & Krans 2014
G.R. Rutgers, H.B. Krans Bewijs. (Nederlands burgerlijk recht. Pitlo. dl. 7), Arnhem: Gouda Quint 2014.

Stein/Rueb e.a. 2021
A.S. Rueb e.a., Compendium Nieuw Burgerlijk Procesrecht, Deventer: Kluwer 2021.

Gräler 2020
J.G. Gräler, Schriftelijk bewijswijs, Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers 2020.

Erfrecht (Lijst bijgewerkt aug. 2021).

Asser/Perrick 2021
S. Perrick, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4.   Erfrecht en schenking, Deventer: Kluwer 2021.

Klaassen/Eggens/ Luijten & Meijer 2005
E.A.A. Luijten en W.R. Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht. Eerste gedeelte : Huwelijksgoederenrecht,  Deventer: Kluwer 2005.

Klaassen/Eggens/ Luijten & Meijer 2008
E.A.A. Luijten en W.R. Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht. Tweede gedeelte : erfrecht, Deventer: Kluwer 2008.

Luijten 2012
E.A.A. Luijten, Erfrecht. Algemene inleiding en erfrecht bij versterf  (Monografieën nieuw BW: Deel 18B), Deventer:  Kluwer 2012.

van Mourik & Schols 2021
M.J.A. van Mourik, F.W.J.M. Schols, Erfrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 1), Deventer: Kluwer 2021.

van Mourik 2020
M.J.A. van  Mourik (red.), Handboek Erfrecht, Deventer: Kluwer 2020.

Pitlo/ van der Burght e.a., 2004
Gr. van der Burght, E.W.J. Ebben, Erfrecht (Het Nederlands burgerlijk recht. Pitlo: dl. 5), Deventer: Kluwer 2004.

Gr. van der Burght e.a, 2003
Gr. van der Burght, E.W.J. Ebben,  Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Invoeringswet Boek 4: Erfrecht, Deventer: Kluwer 2003.

Dissertaties

Breemhaar 1992
W. Breemhaar, De uiterste wilsbeschikking (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1992.

Ebben 2000
E.W.J. Ebben, De positie van de langstlevende echtgenoot in het nieuwe erfrecht (diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2000.

Perrick 1986
S. Perrick, Gemeenschap, schuldeisers en verdeling (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986. 

Vegter 1989
J.B. Vegter, Grondslagen der beneficiaire aanvaarding naar Nederlands en Duits recht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1989.

Verstappen 1996
L.C.A. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1996.

Estate Planning (Lijst bijgewerkt aug. 2021)

Handboeken

Sonneveldt & Burgerhart 2021
F. Sonneveldt, en A.R. Burgerhart, Compendium Estate Planning, Den Haag: Sdu Uitgevers 2021.

Algemeen

Successiewet 1956
Fiscale encyclopedie de vakstudie 7. Successiewet 1956Deventer: Kluwer, online uitgave

Schuttevaer/Zwemmer 1998
J.W. Zwemmer, De Nederlandse successiewetgeving, Deventer: Kluwer 1998

Verstraaten 1999
R.T.G. Verstraaten, De Nederlandse successiebelastingen, Arnhem: Gouda, 1999.

Vijfeijken 2001
I.J.F.A. van Vijfeijken (eindred.), Belastingheffing bij overlijden en schenken: onderzoek naar aanknopingspunten van belastingheffing bij overlijden en schenken in diverse Europese landen, de Nederlandse Antillen en  de Verenigde Staten, Amersfoort: Sdu 2001.

Notaris- en registratiewet (Lijst bijgewerkt aug. 2021).

Blokland 2001
P. Blokland, Teksten en toelichting op de wet op het notarisambt, Lelystad: Koninklijke Vermande 2001.

Bongard 2000
M.P. Bongard, De Registratiewet 1970. De formaliteit van de registratie  (Ars Notariatus; 95), Amsterdam: Stichting ter Bevordering der Notariële wetenschap 2000.

Huygen e.a. 2001
W.G. Huygen en A.J.H. Pleysier, De wetgeving op het notarisambt (Ars Notariatus; 100), Amsterdam: Stichting ter Bevordering der Notariële wetenschap 2001.

Melis/Waaijer 2019
B.C.M. Waaijer, De Notariswet, Deventer:  Kluwer 2019.

Rechtspersonen- en ondernemingsrecht (Lijst gedeeltelijk bijgewerkt aug 2021).

Asser/Kroeze 2-I 2021
M.J. Kroeze, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel. I De rechtspersoon, Deventer: Kluwer 2021.

Asser/Olffen & Rensen 2-IIa  2019
M. van Olffen & G.J.C. Rensen, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel IIa. NV en BV. Oprichting, vermogen en aandelen, Deventer: Wolters Kluwer 2019.

van der Heijden e.a. 2013
E.J.J.. van der Heijden, W.C.L. van der Gringten, P.J. Dortmond e.a., Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, Zwolle: Kluwer, 2013.

Mohr/Meijers 2018
A.L. Mohr, V.A.E.M. Meijers, Van personenvennootschappen, Deventer, Kluwer 2018.

Sanders/Westbroek/Buijn e.a. 2005
F. K. Buijn en P.M. Storm, BV en NV. Het nieuwe ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005.

Schilfgaarde/Winter e.a. 2017
J. de Winter (red.), e.a., Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009.

van Zeben 1962
C.J. van Zeben, (in overleg met B.G. Belinfante en O.B. van Ewijk, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 2: Rechtspersonen, Deventer: Kluwer 1962.

Series

Preadviezen van de vereeniging "Handelsrecht"

Preadviezen  van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Huizing e.a.
J. B. Huizing (red.), Groene Serie Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Registergoederenrecht (Gedeeltelijk bijgewerkt aug. 2021).

xxAsser/Mijnssen e.a. 2008
F.H.J. Mijnssen, A.A. van Velten & S.E. Bartels, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 5*. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, Deventer: Kluwer 2008 (nummering op omslag: 5*, voorheen deel   3-II)

Pitlo/Croes e.a. 1995
A.L. Croes e.a., Bijzondere overeenkomsten (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo dl. 6), Arnhem: Gouda Quint 1995.

Pitlo/Reehuis e.a. 2019
W.H.M. Reehuis en A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo dl. 3), Deventer: Gouda Quint 2019.

Snijders 2017
H.J. Snijders en Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer 2017.

Velten 2018
A.A. Velten, van Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus dl. 120), Amsterdam: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 2018.

Van Velten & Beekhoven van den Boezem
A.A. van Velten, F.E.J. van den Boezen (red.), Groene Serie Zakelijke rechten, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Preadviezen
Albers-Dingemans 1998

R.L. Albers-Dingemans e.a.: Incidenten bij de afwikkeling van  verkoop en overdracht (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1998), Lelystad: Koninklijke Vermande 1998.  

Mellema-Kranenburg e.a. 1999
T.J. Mellema-Kranenburg e.a., Vruchtgebruik (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1999), Lelystad: Koninklijke Vermande 1999. 

Mertens e.a. 1997
R.F.H. Mertens e.a., Naar een vernieuwd appartementsrecht, (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1997), Lelystad: Koninklijke Vermande 1997.

Velten e.a. 1995
A.A.Velten e.a., Erfpacht, (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1995), Lelystad: Koninklijke Vermande 1995.

Relatievermogensrecht (Gedeeltelijk bijgewerkt aug. 2021).

Handboeken

xxAsser/de Boer 2010
J. de Boer, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1. Personen- en Familierecht, Deventer: Kluwer 2010.

De Bruijn/Huijgen e.a. 2019
W.G. Huijgen, B.E. Reinhartz, Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht,  Deventer: Kluwer 2019.

Klaassen/Eggens/Luijten & Meijer 2008
E.A.A. Luijten, W.R. Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht (Eerste gedeelte. Huwelijksgoederenrecht), Deventer: Kluwer, 200
8.

Kraan & Heijning 2022
C.A. Kraan, S.H. Heijning,  Handboek huwelijksvermogensrecht, Den Haag:  Boom Juridische uitgevers 2022.

Pitlo/van der Burght e.a. 2002
Gr. van der Burght en J. Doek, Personen- en familierecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo dl. 1), Deventer: Gouda Quint 2002.

Verstappen & Burgerhart e.a. 2020
L.C. A. Verstappen, W. Burgerhart e.a., Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij scheiding (2 dl.), Deventer: Kluwer 2020.

van Mourik & Schols 2017
M.J.A. van Mourik, F.W.J.M. Schols, Huwelijksvermogensrecht, (monografieën privaatrecht, nr. 12), Deventer: Tjeenk Willink 2017.

Overige literatuur

Bruijn 1945
A.R. Bruijn, Het sluiten van zaken buiten de huwelijksgemeenschap door erflaters en schenkers overeenkomstig artikel 175 slot van het Burgerlijk Wetboek (diss. Utrecht), Delft: Meinema 1945.

Gisolf 1974
R.C. Gisolf, Verknochtheid in het huwelijksvermogensrecht (diss. Amsterdam UvA)Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1974.

Hidma 1986
T.R. Hidma, Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk (diss. Nijmegen), Arnhem: Gouda Quint 1986

Hidma e.a. 1994
T.R. Hidma e.a. (met een inleid. van M.J.A. Mourik), Huwelijkse voorwaarden in harmonie en conflict (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1994), Lelystad: Koninklijke Vermande 1994.

Kleijn 1969
W.M. Kleijn, De boedelscheiding (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1969.

Mourik 1970
M.J.A. Mourik, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (diss. Nijmegen), Zwolle:  Tjeenk Willink 1970.

Mourik 1987
M.J.A. Mourik en H.M. Karstens-van Halsema, Huwelijksvermogensrecht m-v (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1987), Deventer: Kluwer 1987.

Nuytinck 1987
A.J.M. Nuytinck, Bevoegdheden van echtgenoten in het huwelijksvermogensrecht (Ars notariatus nr. 38), Amsterdam: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 1987.

Perrick 1986
S. Perrick, Gemeenschap, schuldeisers en verdeling (diss. Nijmegen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1986.

Reinhartz 1997
B.E. Reinhartz, Derdenbescherming in het huwelijksvermogensrecht (diss. Leiden), Amsterdam:  Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 1997.

Verstappen 1996
C.A. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel (diss. Nijmegen), Amsterdam:  Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 1996.

Rechtspraak

Huijgen e.a. 2012
W.G. Huijgen e.a., (red.) Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Den Haag: Vermande 2012.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law