Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Scriptie:: Notarieel recht

Bewijsrecht

Pitlo/ Hidma & Rutgers 2014
T.R. Hidma en G.R. Rutgers, Bewijs. (Nederlands burgerlijk recht. Pitlo. dl. 7), Arnhem: Gouda Quint 2014.

 

Stein/Rueb 2002
A.S. Rueb, Compendium Nieuw Burgerlijk Procesrecht, Deventer: Kluwer 2002.

 

Veegens 1988
D.J. Veegens, K. Wiersma, Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken. Deel 2: bewijs door geschriften,  Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.

 

Dissertatie

 

Boks 2002
D.T. Boks, Notariële aansprakelijkheid (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2002.

Erfrecht

Asser/Perrick 2009
S. Perrick, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4.   Erfrecht en schenking, Deventer: Kluwer 2009.

 

Klaassen/Eggens/ Luijten/Meijer 2005
E.A.A. Luijten en W.R. Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht. Eerste gedeelte : Huwelijksgoederenrecht,  Deventer: Kluwer 2005.

 

Klaassen/Eggens/ Luijten-Meijer 2008
E.A.A. Luijten en W.R. Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht. Tweede gedeelte : erfrecht, Deventer: Kluwer 2008.

 

Luijten 2012
E.A.A. Luijten, Erfrecht. Algemene inleiding en erfrecht bij versterf  (Monografieën nieuw BW: Deel 18B), Deventer:  Kluwer 2012.

 

van Mourik 2013
M.J.A. van Mourik, Erfrecht (Monografieën Privaatrecht nr. 1), Deventer: Kluwer 2013.

 

van Mourik 2015
M.J.A. van  Mourik (red.), Handboek Erfrecht, Deventer: Kluwer 2015.

 

Pitlo/ van der Burght e.a., 2004
Gr. van der Burght, E.W.J. Ebben, Erfrecht (Het Nederlands burgerlijk recht. Pitlo: dl. 5), Deventer: Kluwer 2004.

 

Gr. van der Burght e.a, 2003

Gr. van der Burght, E.W.J. Ebben,  Parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek. Invoeringswet Boek 4: Erfrecht, Deventer: Kluwer 2003.

 

Dissertaties

Breemhaar 1992
W. Breemhaar, De uiterste wilsbeschikking (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 1992.

Ebben 2000
E.W.J. Ebben, De positie van de langstlevende echtgenoot in het nieuwe erfrecht (diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2000.

Perrick 1986
S. Perrick, Gemeenschap, schuldeisers en verdeling (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1986. 

Vegter 1989
J.B. Vegter, Grondslagen der beneficiaire aanvaarding naar Nederlands en Duits recht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1989.

Verstappen 1996
L.C.A. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 1996.

Estate Planning

Handboeken

 

Meijer e.a.
H.J. Meijer e.a., Handboek estate planning, Deventer : Kluwer (online)

 

Sonneveldt & Stollenwerck 2010
F. Sonneveldt, en A.H.N. Stollenwerck, Estate Planning (Fiscale zakenreeks), Den Haag: Koninklijke Vermande 2010.

 

Algemeen

Successiewet 1956

Fiscale encyclopedie de vakstudie 7. Successiewet 1956Deventer: Kluwer, online uitgave

 

Schuttevaer/Zwemmer 1998
J.W. Zwemmer, De Nederlandse successiewetgeving, Deventer: Kluwer 1998

 

Verstraaten 1999
R.T.G. Verstraaten, De Nederlandse successiebelastingen, Arnhem: Gouda, 1999.

 

Vijfeijken 2001
I.J.F.A. van Vijfeijken (eindred.), Belastingheffing bij overlijden en schenken: onderzoek naar aanknopingspunten van belastingheffing bij overlijden en schenken in diverse Europese landen, de Nederlandse Antillen en  de Verenigde Staten, Amersfoort: Sdu 2001.

Notaris- en registratiewet

Blokland 2001
P. Blokland, Teksten en toelichting op de wet op het notarisambt, Lelystad: Koninklijke Vermande 2001.

 

Bongard 2000

M.P. Bongard, De Registratiewet 1970. De formaliteit van de registratie  (Ars Notariatus; 95), Amsterdam: Stichting ter Bevordering der Notariële wetenschap 2000.

 

Huygen e.a. 2001
W.G. Huygen en A.J.H. Pleysier, De wetgeving op het notarisambt (Ars Notariatus; 100), Amsterdam: Stichting ter Bevordering der Notariële wetenschap 2001.

 

Melis/ Waaijer 2012
B.C.M. Waaijer, De Notariswet, Deventer:  Kluwer 2012

 

Rechtspersonen- en ondernemingsrecht

Asser/Maeijer 1997
J.J.M. Maeijer, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel II. De rechtspersoon, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.

 

Asser/Van Solinge/Nowak 2009

G. van Solinge, R.G.J. Nowak,  Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 2. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. Deel II*. De rechtspersoon, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2009.

 

van der Heijden e.a. 2013
E.J.J.. van der Heijden, W.C.L. van der Gringten, P.J. Dortmond e.a., Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, Zwolle: Kluwer, 2013.

 

Mohr/Meijers 2009
A.L. Mohr, V.A.E.M. Meijers, Van personenvennootschappen : naar huidig en toekomstig recht  onder firma en commanditaire vennootschap, Deventer, Gouda Quint 2009.

 

Sanders/Westbroek/ Buijn e.a. 2005
F. K. Buijn en P.M. Storm, BV en NV. Het nieuwe ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2005.

 

Schilfgaarde/Winter 2009
J. de Winter, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009.

 

van Zeben 1962
C.J. van Zeben, (in overleg met B.G. Belinfante en O.B. van Ewijk, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 2: Rechtspersonen, Deventer: Kluwer 1962.

 

Series

 

Preadviezen van de vereeniging "Handelsrecht"

 

Preadviezen  van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

 

Rechtspersonen. Het deel van de Groene Serie (Privaatrecht): Rechtspersonen

Registergoederenrecht

Asser/Mijnssen e.a. 2008

F.H.J. Mijnssen, A.A. van Velten & S.E. Bartels, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 5*. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, Deventer: Kluwer 2008 (nummering op omslag: 5*, voorheen deel   3-II)

 

Pitlo/Croes e.a. 1995
A.L. Croes e.a., Bijzondere overeenkomsten (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo dl. 6), Arnhem: Gouda Quint 1995.

 

Pitlo/Reehuis e.a. 2012
W.H.M. Reehuis en A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo dl. 3), Deventer: Gouda Quint 2012.

 

Snijders 2012
H.J. Snijders en Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer 2012.

 

Velten 2012
A.A. Velten, van Privaatrechtelijke aspecten van onroerend goed (Ars Notariatus dl. 120), Amsterdam: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 2012.

 

Zakelijke rechten
Het deel van de Groene Serie (Privaatrecht): Zakelijke rechten

 

Preadviezen

 

Albers-Dingemans 1998
R.L. Albers-Dingemans e.a.: Incidenten bij de afwikkeling van  verkoop en overdracht (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1998), Lelystad: Koninklijke Vermande 1998.  

 

Mellema-Kranenburg e.a. 1999
T.J. Mellema-Kranenburg e.a., Vruchtgebruik (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1999), Lelystad: Koninklijke Vermande 1999.  

 

Mertens e.a. 1997
R.F.H. Mertens e.a., Naar een vernieuwd appartementsrecht, (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1997), Lelystad: Koninklijke Vermande 1997.

 

Velten e.a. 1995
A.A.Velten e.a., Erfpacht, (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1995), Lelystad: Koninklijke Vermande 1995.

Relatievermogensrecht

Handboeken

 

Asser/de Boer 2010

J. de Boer, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1. Personen- en Familierecht, Deventer: Kluwer 2010.

 

De Bruijn/Soons e.a. 1999

A.L.M. Soons, W.M. Kleijn, B.E. Reinhartz, Het Nederlandse Huwelijksvermogensrecht,  Deventer: Gouda Quint 1999.

 

Klaassen/Eggens/Luijten & Meijer 2005

E.A.A. Luijten, W.R. Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht (Eerste gedeelte. Huwelijksgoederenrecht), Deventer: Kluwer, 2005.

 

Kraan 2012

C.A. Kraan (met medew. van  Q.J. Mark) Het huwelijksvermogensrecht, Den Haag:  Boom Juridische uitgevers 2012.

 

Pitlo/van der Burght e.a. 2002

Gr. van der Burght en J. Doek, Personen- en familierecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo dl. 1), Deventer: Gouda Quint 2002.

 

van Mourik 2006
M.J.A. van Mourik en L.C.A. Verstappen, Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding, Deventer: Tjeenk Willink  2006.

 

van Mourik 2009

M.J.A. van Mourik, Huwelijksvermogensrecht, (monografieën privaatrecht, nr. 12), Deventer: Tjeenk Willink 2009.

 

Overige literatuur

 

Bruijn 1945

A.R. Bruijn, Het sluiten van zaken buiten de huwelijksgemeenschap door erflaters en schenkers overeenkomstig artikel 175 slot van het Burgerlijk Wetboek (diss. Utrecht), Delft: Meinema 1945.

 

Gisolf 1974

R.C. Gisolf, Verknochtheid in het huwelijksvermogensrecht (diss. Amsterdam UvA)Groningen: H.D. Tjeenk Willink 1974.

 

Hidma 1986

T.R. Hidma, Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk (diss. Nijmegen), Arnhem: Gouda Quint 1986

 

Hidma e.a. 1994

T.R. Hidma e.a. (met een inleid. van M.J.A. Mourik), Huwelijkse voorwaarden in harmonie en conflict (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1994), Lelystad: Koninklijke Vermande 1994.

 

Kleijn 1969

W.M. Kleijn, De boedelscheiding (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1969.

 

Mourik 1970

M.J.A. Mourik, De onderneming in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (diss. Nijmegen), Zwolle:  Tjeenk Willink 1970.

 

Mourik 1987

M.J.A. Mourik en H.M. Karstens-van Halsema, Huwelijksvermogensrecht m-v (Preadvies uitgebracht door… voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie… ;1987), Deventer: Kluwer 1987.

 

Nuytinck 1987

A.J.M. Nuytinck, Bevoegheden van echtgenoten in het huwelijksvermogensrecht (Ars notariatus nr. 38), Amsterdam: Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 1987.

 

Perrick 1986

S. Perrick, Gemeenschap, schuldeisers en verdeling (diss. Nijmegen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1986.

 

Reinhartz 1997
B.E. Reinhartz, Derdenbescherming in het huwelijksvermogensrecht (diss. Leiden), Amsterdam:  Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 1997.

 

Verstappen 1996

C.A. Verstappen, Rechtsopvolging onder algemene titel (diss. Nijmegen), Amsterdam:  Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap 1996.

 

Rechtspraak

 

Huijgen e.a. 2012

W.G. Huijgen e.a., (red.) Personen- en familierecht, Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Den Haag: Vermande 2012.