Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Artikelsgewijze commentaren

Van der Hoek e.a. 2020
F. van der Hoek e.a. (red.), Huurrecht: de tekst boek 7 titel 4 BW en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte voorzien van commentaar. (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2020.
 


Koens & Vonken 2020
M.J.C. Koens (red.), A.P.J.M. Vonken (red.) Personen- en familierecht de tekst van  Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar  (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2020.

Krans & Stolker 2021
B. Krans (red.), C.J.J.M. Stolker (red.), Vermogensrecht : de tekst van de Boeken 3, 5, 6, 7, titels 1, 1A, 2, 2A, 7, 7A, 7B, 9, 14 en 15 en Boek 10, titels 1, 9. 10, 11, 13 en 14 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar: (Tekst en Commentaar), Deventer: Kluwer 2021.

Krans & Stolker 2019
B. Krans (red.), C. Stolker (red.), Burgerlijk Wetboek : de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. (Tekst en Commentaar dl.1-3), Deventer: Kluwer 2019.

Stolker, Krans & Valk 2021
C.J.J.M. Stolker (red.), H.B. Krans, W.L. Valk, Burgerlijk Wetboek:  de tekst van de boeken 7, 8 en 10 voorzien van commentaar. (Tekst & Commentaar dl. 3), Deventer: Kluwer 2021.


Van Mierlo & van Nispen 2022
A.I.M. van Mierlo (red.), van Nispen (red.), Burgerlijke rechtsvordering: inclusief Brussel I bis-Verordening: de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Brussel I bis-Verordening voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2022.

Reinhartz & Kolkman 2020
B.E. Reinhartz, I.J.F.A. van Vijfeijken, W.D. Kolkman, L.C.A. Verstappen (red.), Erfrecht civiel en fiscaal de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2020.


Engberts e.a. 2021
D P Engberts (red.), T A M van den Ende (red.), L E Kalkman-Bogerd (red.), J J M Linders (red), Gezondheidsrecht : de tekst van een aantal wetten op het gebied van gezondheidsrecht en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar. (Tekst en Commentaar), Deventer: Kluwer 2021.

Handboeken - overige

Van Dam 2020
C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag : Boom Juridische uitgevers 2020.

Handboeken Burgerlijk procesrecht

Van Rossem/Cleveringa 1972
Mr. W. van Rossem's Verklaring van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door R.P. Cleveringa, Delen I en II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1972.

Hugenholtz/Heemskerk 2018
W. Hugenholtz, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, voortgezet door W.H. Heemskerk, Dordrecht: Convoy 2018.


Snijders, Klaassen & Meijer 2017
H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2017.


Stein/Rueb 2021
P.A. Stein, A.S. Rueb, Compendium van het burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2021.

Handboeken Internationaal Privaatrecht

Strikwerda & Schaafsma 2019
L. Strikwerda, S.J. Schaafsma, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht , Deventer: Kluwer 2019.

Kosters e.a. 1962
J. Kosters & C.W. Dubbink, Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht, Haarlem: Bohn 1962.

Series monografieën - Burgerlijk proces & praktijk

Ancery 2012
A.G.F. Ancery, Ambtshalve toepassing van EU-recht (Burgerlijk proces & praktijk deel XIV), Deventer: Kluwer 2012.

Knigge 2012
M.W. Knigge, De procesovereenkomst : over de vrijheid van partijen het civiele proces vorm te geven (Burgerlijk proces & praktijk deel XIII), Deventer: Kluwer 2012.

Krans 2010
H.B. Krans, Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht (Burgerlijk proces & praktijk: deel 12), Deventer: Kluwer 2010.

Linden 2010
J. van der Linden, De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken (Burgerlijk proces & praktijk deel VIII), Deventer: Kluwer 2010.

 Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 08.006 16

Series - Monografieën BW

Monografieën BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. Serie A

Hondius 2021
E.H. Hondius Consumentenrecht (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie A deel 8) Deventer: Kluwer 2021.

Grosheide 2018
F.W. Grosheide Intellectuele eigendom (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie A deel 32) Deventer: Kluwer 2018.

Engelhard 2008
E.F.D. Engelhard, Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie A deel 15) Deventer: Kluwer 2008.

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 3 DL A
Meer informatie over de serie.


Monografieën BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. Serie B

Wessels 2015
B. Wessels, Koop: algemeen (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie B deel 65a) Deventer: Kluwer 2015.

Bakels 2011
F.B. Bakels, Ontbinding van overeenkomsten (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie B deel 8) Deventer: Kluwer 2011.

Hijma  2016
J. Hijma, Algemene voorwaarden (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie B deel 55) Deventer: Kluwer 2016.

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 3 DL B
Meer informatie over de serie.

Monografieën echtscheidingsrecht

Meijer 2009
W.R. Meijer, De afwikkeling van een huwelijksgemeenschap (Monografieën echtscheidingsrecht deel 1), Den Haag: Sdu Uitgevers 2009.

Meijer 2008
W.R. Meijer, De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden (Monografieën echtscheidingsrecht deel 2), Den Haag: Sdu Uitgevers 2008.

Barselaar 2007
F. van den Barselaar, Kroniek van het (echt)scheidingsrecht (Monografieën echtscheidingsrecht deel 9), Den Haag: Sdu Uitgevers 2007.

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 37 DL 9

Meer informatie over de serie

Monografieën privaatrecht

Keirse 2013
A.L.M. Keirse, Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid (Monografieën privaatrecht deel 16), Deventer: Kluwer 2013.

Groot & Tratnik 2021
R. de Groot, M. Tratnik, Nederlands nationaliteitsrecht (Monografieën privaatrecht deel 14), Deventer: Kluwer 2021.

Verheij 2019
A.J. Verheij, Onrechtmatige daad (Monografieën privaatrecht deel 4), Deventer:  Kluwer 2019.

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 38
Meer informatie over de serie

Series - Praktijkreeks IPR

Strikwerda 2015
L. Strikwerda, De overeenkomst in het IPR (Praktijkreeks IPR deel 11), Apeldoorn: Maklu 2015.

Bertrams 2014
R.I.V.F. Bertrams, Koop (Praktijkreeks IPR deel 12), Apeldoorn: Maklu 2014.

Joppe 2010
I.S. Joppe, Huwelijksvermogensrecht (Praktijkreeks IPR deel 7), Apeldoorn: Maklu 2010.

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 07.006 9 DL 12
Meer informatie over de serie.

Serie Recht en praktijk

Zippro 2009
E.J. Zippro, Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht (Serie Recht en praktijk deel 174), Deventer: Kluwer 2009.

Schutgens 2009
R.J.B. Schutgens, Onrechtmatige wetgeving (Serie Recht en praktijk deel 172), Deventer:  Kluwer 2009.

Haas 2009
D. Haas, De grenzen van het recht op nakoming (Serie Recht en praktijk deel 167), Deventer: Kluwer 2009.

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 1

Serie - Studiereeks burgerlijk recht

Wessels e.a. 2016
B. Wessels (red.), H.N. Schelhaas (red.), A.J. Verheij (red.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks burgerlijk recht deel 6 ), Deventer: Kluwer
2016.

Hartlief e.a. 2021
T. Hartlief, A.L.M. Keirse, S.D. Lindenbergh, W.H. van Boom, Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Studiereeks burgerlijk recht deel 5), Deventer: Kluwer 2021.

Hijma e.a. 2019
J. Hijma e.a., Rechtshandeling en overeenkomst (Studiereeks burgerlijk recht deel 3), Deventer: Kluwer 2019.

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 31
Meer informatie over de serie

Serie - Studiereeks burgerlijk procesrecht

Wieten 2014
H.L.G. Wieten, Bewijs (Studiereeks burgerlijk procesrecht deel 3), Deventer: Kluwer 2014.


Dijksterhuis-Wieten 2013
H.L.G. Dijksterhuis-Wieten, Procederen in eerste aanleg (Studiereeks burgerlijk procesrecht deel 3), Deventer: Kluwer 2013.


Tjittes & Asser 2011

R.P.J.L Tjittes, W.D.H. Asser, Rechtsmiddelen (Studiereeks burgerlijk procesrecht deel 4), Deventer Kluwer 2011.

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 08.006 8 

Handboeken - Asserserie

Asser/Scholten Algemeen deel* 1974
P. Scholten, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel*. Deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1974.

Asser/Vranken Algemeen deel** 1995
J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel. Deel II , Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.

Asser/Vranken Algemeen deel*** 2005
J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel. Een vervolg. Deel III , Deventer: Kluwer 2005.

Asser/Vranken Algemeen deel**** 2014
J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel. Een synthese. Deel IV , Deventer: Kluwer 2014.

Asser/de Boer Kolkman & Salomons 1-I 2020
J. de Boer, W.D. Kolkman & F.R. Salomons, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1. Personen- en Familierecht, Deel 1. De persoon, afstamming en adoptie, gezag en omgang, levensonderhoud, bescherming van meerderjarigen,  Deventer: Kluwer 2020.

Asser/de Boer Kolkman & Salomons 1-II 2016
J. de Boer, W.D. Kolkman & F.R. Salomons, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1. Personen- en Familierecht, Deel 1I. Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven, Deventer: Kluwer 2020.

Asser/Hartkamp 3-I 2019
A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel I Europees recht en Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2019.

Asser/Bartels & van Mierlo 3-IV 2021
S.E. Bartels, A.I.M. van Mierlo, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel IV Algemeen goederenrecht, Deventer: Kluwer 2021


Asser/Van Mierlo & Krzeminski 3-VI 2020

​A.I.M. van Mierlo, K.J. Krzeminski, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel VI. Zekerheidsrechten, Deventer: Kluwer 2020.

Asser/Perrick 3-V 2019
S. Perrick, mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel V. Gemeenschap, Deventer: Kluwer 2019.

Asser/Bartels & Van Velten 5 2017
S.E. Bartels, A.A. van Velten & S.E. Bartels, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 5. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, Deventer: Kluwer 2017.

Asser/Hijma 7-I 2019
J. Hijma, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel I. Koop en ruil, Deventer: Kluwer 2019.

Asser/Rossel & Heisterkamp 7-II 2021
H.J. Rossel, H.T. Heisterkamp, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel II. Huur. Deventer: Kluwer 2021.

Asser/Wansink, Van Tiggele & Salomons 7-IX 2019
J.H. Wansink, N. van Tiggele-van der Velde, F.R. Salomons, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IX. Verzekering, Deventer: Kluwer 2019.

Asser/Sieburgh 6-I 2020
C.H. Sieburgh, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel I. De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte. Deventer: Kluwer 2020.

Asser/Sieburgh 6-II 2021
C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6: Verbintenissenrecht ; Deel II. De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, Deventer: Kluwer 2021.

Asser/Sieburgh 6-III 2018
C.H. Sieburgh, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen  overeenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2018.

Asser/Sieburgh 6-IV 2019
A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel IV. De verbintenis uit de wet, Deventer: Kluwer 2019.

Asser/Perrick 4 2021
S. Perrick, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Erfrecht en schenking, Deventer : Kluwer 2021.


Asser/Valk 7-III 2020
W.L. Valk, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht.7. Bijzondere overeenkomsten. Deel III. Pacht , Deventer: Kluwer 2020.


Asser/Vonken 10-I  2018
A.P.M.J. Vonken, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht ; Dl. I: Algemeen deel IPR, Deventer: Kluwer 2018.


Asser/Vonken & Ibili 10-II 2021
A.P.M.J. Vonken, F. Ibili, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht ; Dl. II: Internationaal personen- familie- en erfrecht, Deventer: Kluwer 2021.

Handboeken- Asser serie procesrecht

Asser/Giessen 2015
I. Giessen, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. 1. Procesrecht, Deventer: Kluwer 2015.

Asser/van Schaick 2016
A.C. van Schaick, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. 2. Eerste aanleg, Deventer: Kluwer 2016.

Asser/Hendrik 2017
W. D. Hendrik, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. 3. Bewijs, Deventer: Kluwer 2017.

Asser/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 20128
F.B. Bakels, A.Hammerstein & E.M. Wessling-van Gent, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. 4. Hoger beroep, Deventer: Kluwer 2018.

Asser/Steneker 2019
A. Steneker, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Beslag en executie. 5. Bewijs, Deventer: Kluwer 2019.

Asser/Bonekamp 2020
R.J.B. Boonekamp,
Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Beslag en executie. 6. Het kort geding, Deventer: Kluwer 2020.

Asser/Veegens, Korthals Altes & Groen 2015
D.J. Veegens, E. Korthals Altes, H.A. Groen, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. 7. Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer: Kluwer 2015.

Handboeken - Pitlo serie

Pitlo/Van der Burght e.a. 2002
Gr. van der Burght & J.E. Doek, Personen- en familierecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 1) , Deventer: Kluwer 2002.

Pitlo/Raaijmakers 2017
M.J.G.C. Raaijmakers, G.T.M.J. Raaijmakers, W.J.M. van Veen, Ondernemingsrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 2), Deventer: Kluwer 2017.

Pitlo/Reehuis, Heisterkamp, Van Maanen & De Jong 2019
W.H.M. Reehuis, A.H.T. Heisterkamp, G.E. van Maanen, G.T. de Jong, Goederenrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 3), Deventer: Kluwer 2019.

Pitlo/Cahen 2002
J.L.P. Cahen, Algemeen deel van het verbintenissenrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 4), Deventer: Kluwer 2002.

Pitlo/Van der Burght 2004
Gr. van der Burght & E.W.J. Ebben, Erfrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 5), Deventer: Kluwer 2004.

Meer informatie over de serie

Handboeken - Groene serie Privaatrecht

In de Groene Serie (alleen online beschikbaar) is informatie per wetsartikel gerangschikt.
In de Asser Serie (online en in print beschikbaar) is de informatie naar onderwerp gerangschikt.

Stolker
C.J.J.M. Stolker (red.), Groene Serie Onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Huizing e.a.
J. B. Huizing (red.), Groene Serie Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Bolt e.a.
A.T. Bolt e.a. (red.), Groene Serie Schadevergoeding, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Castermans
A.G. Castermans  (red.), Groene Serie Bijzondere overeenkomsten , Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Vlas & Tjong Tjin Tai e.a.
P. Vlas, T.F.E. Tjing Tjin Tai e.a. (red.), Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Hondius & Klomp
E.H. Hondius, R.J.Q. Klomp (red.), Groene Serie Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Wortmann e.a.
S.F.M. Wortmann (red.), Groene Serie Personen- en familierecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Hijma
J. Hijma (red.), Groene Serie Vermogensrecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Hielkema, Vrolijk & Wijkerslooth-Vinke
H. Hielkema, H.E.M. Vrolijk, E.E. de Wijkerslooth-Vinke (red.), Groene Serie Huurrecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Van Velten & Beekhoven van den Boezem
A.A. van Velten, F.E.J. van den Boezen (red.), Groene Serie Zakelijke rechten, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Verdaas e.a. 
A.J. Verdaas (red.), Groene Serie Faillissementswet, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Huizink e.a.
J.B. Huizink e.a. (red.), Groene Serie Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Van Veen e.a.
W.J.M. van Veen (red.), Groene Serie Personenassociaties, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Van der Burght e.a.
Gr. Van der Burght e.a. (red.), Groene Serie Erfrecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Busch e.a.
D. Busch e.a. (red.), Groene Serie Toezicht financiële markten, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Serie Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

Parl. Gesch. NBW, Boek 3
C.J. van Zeben, J.W. du Pon (red.) m.m.v. M.M. Olthof, Parlementaire ge­schiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 3 Vermogensrecht in
het algemeen,
Deventer: Kluwer 1981.


Parl. Gesch. NBW, Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6)

C.J. van Zeben, J.W. du Pon (red.), Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Invoering Boeken 3, 5 en 6. Boek 3 Vermo­gens­recht in het algemeen. Parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien door W.H.M. Reehuis en E.E. Slob, Deventer: Kluwer 1990.

Parl. Gesch. NBW, Boek 6
C.J. van Zeben en J.W. du Pon (red.) m.m.v. M.M. Olthof, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk wetboek, Boek 6 Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981.

Parl. Gesch. NBW, Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6)
C.J. van Zeben en J.W. du Pon (red.), Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk wetboek. Invoering Boeken 3,5 en 6. Boek 6 Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht. Parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien door W.H.M. Reehuis en E.E. Slob, Deventer: Kluwer 1990.

Parl. Gesch. NBW, Wijz. Rv e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6)
C.J. van Zeben en J.W. du Pon (red.), Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk wetboek. Invoering Boeken 3,5 en 6. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de Rechterlijke Organisatie en de Faillissementswet. Parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien door W.H.M. Reehuis en E.E. Slob m.m.v. J.B. Rijpkema, Deventer: Kluwer 1992.

Parl. Gesch. Herz. burgerlijk procesrecht, Van Mierlo/Bart
A.I.M. van Mierlo m.m.v. F.M. Bart, Parlementaire geschiedenis van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, Deventer: Kluwer 2002.

Alle boeken uit deze serie staan bij:  06.003 2

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law