Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Scriptie:: Privaatrecht

Artikelsgewijze commentaren

Dozy e.a. 2012 


R.A. Dozy e.a. (red.), Huurrecht: de tekst boek 7 titel 4 BW voorzien van commentaar. (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2012.
 


Koens & Vonken 2018

M.J.C. Koens (red.), A.P.J.M. Vonken (red.) Personen- en familierecht de tekst van  Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar  (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2018.

Nieuwenhuis e.a. 2009

J.H. Nieuwenhuis e.a. (red.), Vermogensrecht: de tekst van de Boeken 3, 5, 6 en de titels 1, 7, 7a, 9,14 en 15 van Boek 7 van het BW. Verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar. (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2009.

 

Nieuwenhuis e.a. 2009 


J.H. Nieuwenhuis e.a. (red.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1,2, 3,4,5,6,7 en 8 van het BW voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2009.

 
Van Mierlo & van Nispen 2018
A.I.M. van Mierlo e.a. (red.), Burgerlijke rechtsvordering: inclusief Brussel I bis-Verordening: de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Brussel I bis-Verordening voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2018.

 

Reinhartz e.a. 2016
B.E. Reinhartz, I.J.F.A. van Vijfeijken, W.D. Kolkman, L.C.A. Verstappen (red.), Erfrecht civiel en fiscaal (Tekst & Commentaar), Deventer: Kluwer 2016.

 

Sluijters

Sluijters e.a. 2008

B.Sluijters e.a. (red.), Gezondheidsrecht (Tekst & Commentaar dl. 1), Deventer: Kluwer 2008

 

Sluijters e.a. 2009 


B.Sluijters e.a. (red.), Gezondheidsrecht:  De tekst van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet marktordening gezondheidszorg (WMG), Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar dl. 2),  Deventer: Kluwer 2009

Handboeken - overige

Van Dam 2003

C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht: een grensoverschrijdend  handboek , Den Haag : Boom Juridische uitgevers 2003.

 

Handboeken Burgerlijk procesrecht

 

Van Rossem/Cleveringa 1972

Mr. W. van Rossem's Verklaring van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering door R.P. Cleveringa, Delen I en II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 192.

 

Hugenholtz/Heemskerk 2012

W. Hugenholtz, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, voortgezet door W.H. Heemskerk, Dordrecht: Convoy 2012

 

Snijders, Klaassen & Meijer 2011

H.J. Snijders, C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2011.

 

Stein/Rueb 2011

P.A. Stein, A.S. Rueb, Compendium van het burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2011.

 

Handboeken Internationaal Privaatrecht

 

Strikwerda 2012

L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht , Deventer: Kluwer 2012.

 

Kosters e.a. 1962

J. Kosters & C.W. Dubbink, Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht, Haarlem: Bohn 1962.Series monografieën - Burgerlijk proces & praktijk

Ancery 2012

A.G.F. Ancery, Ambtshalve toepassing van EU-recht (Burgerlijk proces & praktijk deel XIV), Deventer: Kluwer 2012.

 

Knigge 2012

M.W. Knigge, De procesovereenkomst : over de vrijheid van partijen het civiele proces vorm te geven (Burgerlijk proces & praktijk deel XIII), Deventer: Kluwer 2012.

 

Krans 2010

H.B. Krans, Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht (Burgerlijk proces & praktijk: deel 12), Deventer: Kluwer 2010.

 

Linden 2010

J. van der Linden, De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken (Burgerlijk proces & praktijk deel VIII), Deventer: Kluwer 2010.

 

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 08.006 16

Series - Monografieën nieuw BW

Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. Serie A

 

Hondius 2013

E.H. Hondius Consumentenrecht (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie A deel 8) Deventer: Kluwer 2013.

 

Grosheide 2011

F.W. Grosheide Intellectuele eigendom (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie A deel 32) Deventer: Kluwer 2011.

 

Engelhard 2008

E.F.D. Engelhard, Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie A deel 15) Deventer: Kluwer 2008.

 

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 3 DL A

 

Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht. Serie B

 

Wessels 2003

B. Wessels, Koop: algemeen (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie B deel 65a) Deventer: Kluwer 2003.

 

Bakels 2011

F.B. Bakels, Ontbinding van overeenkomsten (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie B deel 8) Deventer: Kluwer 2011.

 

Hijma  2010

J. Hijma, Algemene voorwaarden (Monografieën nieuw BW: Commentaar op het nieuwe burgerlijk recht serie B deel 55) Deventer: Kluwer 2010.

 

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 3 DL B

Monografieën echtscheidingsrecht

Meijer 2009

W.R. Meijer, De afwikkeling van een huwelijksgemeenschap (Monografieën echtscheidingsrecht deel 1), Den Haag: Sdu Uitgevers 2009.

 

Meijer 2008

W.R. Meijer, De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden (Monografieën echtscheidingsrecht deel 2), Den Haag: Sdu Uitgevers 2008.

 

Barselaar 2007

F. van den Barselaar, Kroniek van het (echt)scheidingsrecht (Monografieën echtscheidingsrecht deel 9), Den Haag: Sdu Uitgevers 2007.

 

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 37 DL 9

Monografieën privaatrecht

Keirse 2013

A.L.M. Keirse, Eigen schuld en mede-aansprakelijkheid (Monografieën privaatrecht deel 16), Deventer: Kluwer 2013.

 

Groot 2010

R. de Groot, Nederlands nationaliteitsrecht (Monografieën privaatrecht deel 14), Deventer: Kluwer 2010.

 

Verheij 2005

A.J. Verheij, Onrechtmatige daad (Monografieën privaatrecht deel 4), Deventer:  Kluwer 2005.

 

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 38

Series - Praktijkreeks IPR

Strikwerda 2010

L. Strikwerda, De overeenkomst in het IPR (Praktijkreeks IPR deel 11), Apeldoorn: Maklu 2010.

 

Bertrams 2009

R.I.V.F. Bertrams, Koop (Praktijkreeks IPR deel 12), Apeldoorn: Maklu 2009.

 

Joppe 2010

I.S. Joppe, Huwelijksvermogensrecht (Praktijkreeks IPR deel 7), Apeldoorn: Maklu 2010.

 

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 07.006 9 DL 12

Serie Recht en praktijk

Zippro 2009

E.J. Zippro, Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht (Serie Recht en praktijk deel 174), Deventer: Kluwer 2009.

 

Schutgens 2009

R.J.B. Schutgens, Onrechtmatige wetgeving (Serie Recht en praktijk deel 172), Deventer:  Kluwer 2009.

 

Haas 2009

D. Haas, De grenzen van het recht op nakoming (Serie Recht en praktijk deel 167), Deventer: Kluwer 2009.

 

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 1

Serie - Studiereeks burgerlijk recht

 

Wessels 2010

B. Wessels, Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks burgerlijk recht deel 6 ), Deventer: Kluwer 2010.

 

Spier 2012

J. Spier, Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Studiereeks burgerlijk recht deel 5), Deventer: Kluwer 2012.

 

Hijma 2013

J. Hijma, Rechtshandeling en overeenkomst (Studiereeks burgerlijk recht deel 3), Deventer: Kluwer 2013.

 

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 06.006 31

Serie - Studiereeks burgerlijk procesrecht

 

Wieten 2012

H.L.G. Wieten, Bewijs (Studiereeks burgerlijk procesrecht deel 3), Deventer: Kluwer 2012.

 

Wieten 2010

H.L.G. Wieten, Procederen in eerste aanleg (Studiereeks burgerlijk procesrecht deel 3), Deventer: Kluwer 2010.

 

Tjittes & Asser 2011

R.P.J.L Tjittes, W.D.H. Asser, Rechtsmiddelen (Studiereeks burgerlijk procesrecht deel 4), Deventer Kluwer 2011.

 

Meer titels uit deze serie zijn te vinden bij aanvraagnummer: 08.006 8 

Handboeken - Groene serie Privaatrecht

In de Groene Serie is informatie per wetsartikel gerangschikt.
In de Asser Serie is de informatie naar onderwerp geranschikt.

Stolker

C.J.J.M. Stolker (red.), Groene Serie Onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Huizing e.a.

J. B. Huizing (red.), Groene Serie Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Bolt e.a.

A.T. Bolt e.a. (red.), Groene Serie Schadevergoeding, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Castermans

A.G. Castermans  (red.), Groene Serie Bijzondere overeenkomsten , Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Vlas & Tjong Tjin Tai e.a.

P. Vlas, T.F.E. Tjing Tjin Tai e.a. (red.), Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Hondius & Klomp

E.H. Hondius, R.J.Q. Klomp (red.), Groene Serie Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Wortmann e.a.

S.F.M. Wortmann (red.), Groene Serie Personen- en familierecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Hijma

J. Hijma (red.), Groene Serie Vermogensrecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Hielkema, Vrolijk & Wijkerslooth-Vinke

H. Hielkema, H.E.M. Vrolijk, E.E. de Wijkerslooth-Vinke (red.), Groene Serie Huurrecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Van Velten & Beekhoven van den Boezem

A.A. van Velten, F.E.J. van den Boezen (red.), Groene Serie Zakelijke rechten, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Verdaas e.a.  

A.J. Verdaas (red.), Groene Serie Faillissementswet, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Huizink e.a.

J.B. Huizink e.a. (red.), Groene Serie Rechtspersonen, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Van Veen e.a.

W.J.M. van Veen (red.), Groene Serie Personenassociaties, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Van der Burght e.a.

Gr. Van der Burght e.a. (red.), Groene Serie Erfrecht, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

 

Busch e.a.

D. Busch e.a. (red.), Groene Serie Toezicht financiële markten, Deventer: Kluwer (online via Kluwer Navigator).

Handboeken - Asser serie

Asser - serie:

In 2008 is een begin gemaakt met een nieuwe opzet van de Asser-serie om haar beter te laten aansluiten op het systeem van het Burgerlijk Wetboek van 1992 en op de ontwikkelingen in Europees verband. In onderstaand overzicht worden delen waarvan het nummer gevolgd wordt door een * maken deel uit van de nieuwe opzet. Ook is er een Asser-serie Procesrecht.

In de Asser Serie is de informatie naar onderwerp geranschikt.
In de Groene Serie is informatie per wetsartikel gerangschikt.

Asser/Scholten 1974
P. Scholten, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel. Deel I, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1974.

Asser/Vranken 1995
J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel. Deel II , Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.

Asser/Vranken 2005
J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel. Een vervolg. Deel III , Deventer: Kluwer 2005.

Asser/de Boer 2010
J. de Boer, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1. Personen- en Familierecht, Deventer: Kluwer 2010.

Asser/Hartkamp 2019
A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel I Europees recht en Nederlands vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2019.

Asser/Bartels & van Mierlo 2015
S.E. Bartels, A.I.M. van Mierlo, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel IV Algemeen goederenrecht, Deventer: Kluwer 2015


Asser/Van Mierlo e.a. 2016

​A.I.M. van Mierlo, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3. Goederenrecht. Deel VI*. Zekerheidsrechten, Deventer: Kluwer 2016.

Asser/Perrick 2015
S. Perrick, mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel V*. Gemeenschap, Deventer: Kluwer 2015.

Asser/Mijnssen e.a. 2008
F.H.J. Mijnssen, A.A. van Velten & S.E. Bartels, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 5*. Zakenrecht: eigendom en beperkte rechten, Deventer: Kluwer 2008.

Asser/Hijma 2013
J. Hijma, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel I. Koop en ruil, Deventer: Kluwer 2013.

Asser/Abas 2007
P. Abas, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 5. Bijzondere overeenkomsten. Deel 5-IIA. Huur. Deventer : Kluwer 2007.

Asser/Wansink e.a. 2012
J.H. Wansink e.a., Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel IX*. Verzekering, Deventer: Kluwer 2007.

Asser/Hartkamp & Sieburgh 2012
A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel I*. De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte. Deventer: Kluwer 2012.

Asser/Hartkamp & Sieburgh 2018

A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen  overeenkomstenrecht, Deventer: Kluwer 2018.

 

Asser/Hartkamp & Sieburgh 2011

A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel IV*. De verbintenis uit de wet, Deventer: Kluwer 2011.

 

Asser/Hartkamp & Sieburgh 2013

A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6: Verbintenissenrecht ; Dl. II: De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, Deventer: Kluwer 2013.

 

Asser/Perrick 2002

S. Perrick, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6A. Erfrecht en schenking, Deventer : Kluwer 2002.

 

Asser/Perrick 2005

S. Perrick, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 6B. Erfrecht en schenking, Deventer: Kluwer 2005.

Asser/Perrick 2017

S. Perrick, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Erfrecht en schenking, Deventer: Kluwer 2017.

 

 Asser/Snijders 2009

G.M.F. Snijders, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht.7. Bijzondere overeenkomsten. Deel III*. Pacht , Deventer: Kluwer 2009.

 

Asser/Vonken/Verhagen/Kramer/Van Dongen 2018

A.P.M.J. Vonken, H.L.E. Verhagen, X.E. Kramer, S. van Dongen, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht ; Dl. I: Algemeen deel IPR, Deventer: Kluwer 2018.

 

Asser/Vonken/Schols/Ibili 2016

A.P.M.J. Vonken, F.W.J.M. Schols, F. Ibili, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 10: Internationaal privaatrecht ; Dl. II: Internationaal personen- familie- en erfrecht, Deventer: Kluwer 2016.

 

Handboeken- Asser serie procesrecht

Vanaf 2005 bevat de Asser-serie een subserie op het terrein van het burgerlijk procesrecht. In de serie Asser Procesrecht zullen de volgende handboeken verschijnen, die elk een afzonderlijk gedeelte van het burgerlijk procesrecht behandelen: 1. Algemeen deel 2. Procedures in eerste aanleg 3. Bewijs 4. Hoger beroep 5. Beslag en executie 6. Faillissement 7. Cassatie in burgerlijke zaken 8. Arbitrage en bindend advies 9. IPR Procesrecht

 

Inmiddels zijn de volgende handboeken verschenen:

 

Asser/van Schaik 2011

A.C. van Schaik, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. 3. Procesrecht, Deventer: Kluwer 2011.

 

Asser/Asser 2013

W.D. Asser, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. 3. Procesrecht, Deventer: Kluwer 2013.

 

Asser/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 2012

F.B. Bakels, A.Hammerstein & E.M. Wessling-van Gent, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. 4. Hoger beroep, Deventer: Kluwer 2012.

 

Asser/Veegens, Korthals Altes & Groen 2005

D.J. Veegens, E. Korthals Altes, H.A. Groen, Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Procesrecht. 7. Cassatie in burgerlijke zaken, Deventer: Kluwer 2005.

Handboeken - Pitlo serie

Pitlo/Van der Burght e.a. 2002

Gr. van der Burght & J.E. Doek, Personen- en familierecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 1) , Deventer: Kluwer 2002.

 

Pitlo/Raaijmakers 2006

M.J.G.C. Raaijmakers, Ondernemingsrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 2), Deventer: Kluwer 2006.

 

Pitlo/Reehuis, Heisterkamp, Van Maanen & De Jong 2012

W.H.M. Reehuis, A.H.T. Heisterkamp, G.E. van Maanen, G.T. de Jong, Goederenrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 3), Deventer: Kluwer 2012.

 

Pitlo/Cahen 2002

J.L.P. Cahen, Algemeen deel van het verbintenissenrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 4), Deventer: Kluwer 2002.

 

Pitlo/Van der Burght 2004

Gr. van der Burght & E.W.J. Ebben, Erfrecht (Het Nederlands burgerlijk recht: Pitlo deel 5), Deventer: Kluwer 2004.

Serie Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

Parl. Gesch. NBW, Boek 3

C.J. van Zeben, J.W. du Pon (red.) m.m.v. M.M. Olthof, Parlementaire ge­schiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 3 Vermogensrecht in het algemeen, Deventer: Kluwer 1981.

 

Parl. Gesch. NBW, Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6)

C.J. van Zeben, J.W. du Pon (red.), Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Invoering Boeken 3, 5 en 6. Boek 3 Vermo­gens­recht in het algemeen. Parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien door W.H.M. Reehuis en E.E. Slob, Deventer: Kluwer 1990.

 

Parl. Gesch. NBW, Boek 6

C.J. van Zeben en J.W. du Pon (red.) m.m.v. M.M. Olthof, Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk wetboek, Boek 6 Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981.

 

Parl. Gesch. NBW, Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6)

C.J. van Zeben en J.W. du Pon (red.), Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk wetboek. Invoering Boeken 3,5 en 6. Boek 6 Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht. Parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien door W.H.M. Reehuis en E.E. Slob, Deventer: Kluwer 1990.

 

Parl. Gesch. NBW, Wijz. Rv e.a.w. (Inv. 3, 5 en 6)

C.J. van Zeben en J.W. du Pon (red.), Parlementaire geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk wetboek. Invoering Boeken 3,5 en 6. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de Rechterlijke Organisatie en de Faillissementswet. Parlementaire stukken systematisch gerangschikt en van noten voorzien door W.H.M. Reehuis en E.E. Slob m.m.v. J.B. Rijpkema, Deventer: Kluwer 1992.

 

Parl. Gesch. Herz. burgerlijk procesrecht, Van Mierlo/Bart

A.I.M. van Mierlo m.m.v. F.M. Bart, Parlementaire geschiedenis van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg, Deventer: Kluwer 2002.

 

Alle boeken uit deze serie staan bij:  06.003 2