Skip to main content

Nieuwe RefWorks - verzamel, organiseer, annoteer en citeer publicaties: Write-N-Cite voor de Mac

Verzamel, organiseer, annoteer en citeer publicaties met de nieuwe RefWorks

Toolbar Write-N-Cite

The Write-N-Cite toolbar in Microsoft Word on Mac

Helaas is de RefWorks plug-in toolbar voor de Mac niet zo duidelijk als de toolbar voor PC's, maar de knoppen werken op dezelfde manier.

  • Insert Citation: Hiermee voegt u een citaat toe uit uw RefWorks database
  • Style: Voor het opmaken van uw citaties en literatuurlijst in de stijl die u wilt (bijv. Vancouver, APA). Als u een stijl wilt aanpassen, bekijk dan onze korte beschrijving (Engels) of vraag ons om hulp.
  • Bibliography: Voor het toevoegen of verwijderen van een literatuurlijst toe op basis van de citaties in de tekst.
  • Sync My Database: Hiermee synchroniseert u de toolbar met uw RefWorks-account, zodat ook alle gewijzigde en nieuwe referenties toegevoegd zijn. 
  • Remove Field Codes: Verwijdert de koppeling tussen het document en uw RefWorks-account. Dit wordt meestal gedaan als u het document indient of opstuurt naar een beoordelaar of een tijdschrift. Deze stap is onomkeerbaar. Zorg ervoor dat u een kopie van uw manuscript opslaat met veldcodes (bijvoorbeeld: final_paper-field_codes.docx) en een zonder veldcodes (bijvoorbeeld final_paper-no_field_codes.docx), zodat u later het manuscript nog kunt herzien.
  • Preferences: Hiermee kunt u allerlei dingen doen, zoals omschakelen naar een ander account of omzetten van een vorige versie van Write-N-Cite.

Vragen? Stel ze ons!

Guus van den Brekel Els Kloens

Chat met de CMB

Stel je vraag aan de Centrale Medische Bibliotheek tijdens onze openingsuren.

Aankomende Workshops RefWorks