Skip to Main Content

Literatuur beheren

Omdat je in je papers, werkstukken en scripties al je bronnen nauwkeurig moet vermelden, is het van groot belang dat je jezelf aanwent om vanaf het begin van je onderzoek precies bij te houden welk materiaal je raadpleegt. Hierbij gaat het zowel om de exacte titelbeschrijving van de bron, als om het paginanummer wanneer je een passage letterlijk overneemt (citeert) of in je eigen wooren herformuleert (parafraseert).


Van een universitaire student wordt verwacht dat deze in staat is zelfstandig literatuur te beheren; het is een academische vaardigheid.

Verschillende manieren van literatuur beheren

- Een overzicht maken van alle publicaties die je voor je paper enz. hebt gebruikt in bijv. een Word- of Google Docsdocument

 

- Fysieke bronnen bewaren, zoals printjes van een artikel

 

- Speciale software gebruiken om literatuurverwijzingen in op te slaan zoals o.a. Refworks, Endnote, Mendeley of Zotero

RefWorks

RefWorks is het programma dat door de RUG wordt aangeboden en ondersteund waarmee je literatuur kunt beheren en automatisch literatuurlijsten kunt genereren.

Dit programma is beschikbaar voor iedere student. De universiteitsbibliotheek verzorgt ondersteuning door o.a. het beantwoorden van vragen en geven van RefWorkscursussen.

 

RefWorks

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: