Skip to main content

Alba Amicorum: 18e eeuw

Voorbeeld 18e eeuws album

UB Groningen HS ADD. 389

Album amicorum van J. Siertsema, gedateerd 1749 - 1762.

Eigenaren en inscriptoren

Bezitters van alba komen nog voornamelijk uit het universitaire milieu, maar we zien vaker ook alba van niet-studenten.

Inscriptoren:

 • Nu vooral medestudenten. Hoogleraren zijn uitzondering.
 • Na de studietijd collega’s en notabelen uit de plaats waar de eigenaar werkt.
 • In alba van niet-studenten: vooral familieleden en kennissen, maar ook beroemde personen, met name literatoren.

 

Inhoud

 • Inhoud is min of meer gelijk aan vroege alba: citaat, dedicatie, naam, plaats en datum.
  • In de dedicatie wordt de houder van het album zelden meer met name genoemd.
  • Citaten nu niet alleen maar uit klassieken of bijbel maar ook uit contemporaine schrijvers.
  • Overheersend thema: de vriendschap, maar ook politieke ontwikkelingen zoals de patriottenstrijd en het ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ van de Bataafse Republiek .
  • Nieuw element: het Symbolum; het persoonlijk motto van de inscriptor.
  • Vaak eerst geschreven ex-libris of openingsgedicht van de eigenaar
  • Achterin het boek een register op de inscriptoren
  • Biografische aantekeningen bij de namen van de inscriptoren

Vorm

 • Grote eenvormigheid
 • Album is oblong, band is van rood marokijn of van bruin gemarmerd leer en met goud bestempeld
 • Bladsneden zijn verguld.
 • Sommige alba zijn gestoken in een leren of kartonnen koker om beschadiging te voorkomen

Taal

De meest gebruikte taal is het Latijn.