Skip to Main Content

Kluwer Navigator heet nu: Inview Essential

Bereikbaar via Inview.nl en de electronische bestandenlijst

Welkom

Deze library guide bevat een overzicht van relevante bronnen voor studenten en medewerkers van de de faculteit Rechten. Raadpleeg voor een overzicht van alle -ook niet rechten gerelateerde- bronnen de complete digitale bronnenlijst.

Heeft u vragen en/of problemen neem contact op met eduteam-library@rug.nl

STRADA LEX nieuwe zoekmachine

Opmaat

Literatuur, wetgeving en jurisprudentie

Algemene tip: Start eerst Legal Intelligence op en open een document dat in Kluwer Navigator zit (bijv.: de NJ).
Je komt daardoor zonder nog een keer inloggen in Kluwer Navigator. Laat je browser openstaan.

Jurisprudentie

Naslagwerken quick links

Staatsbladen tot 1995 DIGITAAL

Staatscourant tot 1950 en vanaf 2009 DIGITAAL

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law