Skip to Main Content

Historische hulpwetenschappen: inleiding (Deel II)

Op deze pagina vindt u een overzicht van (historische) hulpwetenschappen. 

De UB Groningen bezit een collectie bronnen in boekvorm in het UB-magazijn, en op de studiezalen. Een ander deel van de collectie historische bronnen is online, gratis of betaald door de UB. Om u op weg te helpen, presenteren we hier (historische) hulpwetenschappen met enige uitleg en de belangrijkste titels.

 

Middeleeuwse archeologie

Middeleeuwse archeologie is de wetenschap die zich bezig houdt met de archeologie van de middeleeuwen (500-1500 n.c.).

In de UB staan werken over middeleeuwse archeologie o.a. in de collectie Archeologie op de tweede verdieping in de rubrieken Vroege Middeleeuwen en Post-Romeinse IJzertijd 99 80.00  - 99 88.00en Late Middeleeuwen 99 90.00-98.00.

Numismatiek

Numismatiek is de historische hulpwetenschap van (de geschiedenis van) geld, zowel munten als papiergeld, als ook van de waarde daarvan (monetaire geschiedenis).

In de UB staan werken over numismatiek o.a. op de Algemene zaal in rubriek UALG 840: Munten en penningen; numismatiek.

Paleografie

Paleografie is de hulpwetenschap die zich bezig houdt met de geschiedenis of de ontwikkeling en de ontcijfering van het oude schrift.  In de UB staan werken over paleografie op de Algemene zaal in rubriek UALG 895: Theorie van de paleografie en epigrafie. 

Sigillografie

Sigillografie (zegelkunde of sfragistiek) is de historische hulpwetenschap van zegels naar vorm, inhoud en bestemming.

Zegels waren met name belangrijk voor authenticiteitsverlening aan schriftelijk vastgelegde juridische handelingen.

In de UB staan werken over sigillografie o.a. op de Algemene zaal in rubriek UALG 898: Sigillografie.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Arts