Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Inhoud

De voorgaande hoofdstukken stonden in het teken van het vinden van de voor jouw onderzoek relevante wetenschappelijke informatie. Maar het verzamelen van die informatie is natuurlijk geen doel op zich; je doet een onderzoek(je) en dit mondt uit in een verslag. Een verslag dat de vorm kan hebben van een essay, een artikel, een afstudeerscriptie, etc.

Voor ieder wetenschappelijk verslag geldt dat de beweringen van de auteur voor de lezer controleerbaar moeten zijn. Dit betekent dat je de bronnen die je voor je verslag hebt geraadpleegd altijd nauwkeurig moet verantwoorden. Hoe je dat moet doen, leer je in dit onderdeel. 

 

 

Leerdoelen

Na bestudering van dit onderdeel weet je hoe je overzicht kunt houden over de literatuur die je gebruikt hebt. Je weet hoe je op een correcte wijze naar deze bronnen kan verwijzen door middel van citeren, parafraseren en opname in de bronnen- of literatuurlijst. Ook weet je wat de consequentie kan zijn als je niet zorgvuldig naar je bronnen verwijst; een beschuldiging van plagiaat.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: