Skip to Main Content

Handleiding Lean Library extensie in Edge voor UMCG

UMCG Anywhere” én de NextGen-laptops bieden niet automatisch toegang tot de digitale bibliotheek.

Om dit probleem op te lossen, wordt de Lean Library-extensie binnenkort onderdeel van de “UMCG Anywhere” Edge-browser en beschikbaar gesteld voor de NextGen-laptops

Maar voor nu moet je het zelf installeren in slechts 3 stappen:

STAP 1: LEAN LIBRARY INSTALLEREN

 1. Open Edge.
 2. Ga naar de Lean Library-extensiepagina.
 3. Klik op “GET” en kies “ADD Extension”.
 4. Selecteer “University of Groningen” als jouw instelling.

STAP 2: LEAN LIBRARY ZICHTBAAR MAKEN

 1. Klik op het puzzelstukje-icoon in de werkbalk (rechtsboven).
 2. Klik op het oog-icoon om Lean Library zichtbaar te maken.

STAP 3: NOTIFICATIES EN INSTELLINGEN

 • Je ontvangt nu meldingspop-ups wanneer er tijdschriften, e-books, databases of services beschikbaar zijn vanuit de bibliotheek.
 • Klik op het Lean Library (LL) icoon in de werkbalk en vervolgens op het tandwiel-icoon om de instellingen te bekijken.
 • Pas je voorkeuren aan voor het ontvangen van meldingspop-ups. 
 • N.b.Onthoud dat wanneer de extensie is uitgeschakeld (niet groen), je geen toegang hebt tot de digitale bibliotheek.

 

 

 


Voor de volledige handleiding van Lean Library, kun je terecht op hun website.

Hier is de volledige handleiding van Lean Library zelf:

AAN DE SLAG MET LEAN LIBRARY

 1. GET STARTED WITH LEAN LIBRARY 
 2. WELCOME TO LEAN LIBRARY ACCESS (access & redirects)
 3.  Step Two : Assist
 4. Step Three : Alternatives OA articles & E-Books & Document delivery
 5. Step Four : Highlight & Search
 6. Step Five : Links & Table of Contents Alerts in Google Scholar
 7.  Extension Setting : Aan/Uit, kies Pop-up, Blokkeer, Zwevende knop, Toon timer en sluit automatisch

Veelgestelde vragen

 • Ik begrijp dat Lean Library me - wanneer actief - waarschuwt met pop-ups wanneer ik toegang nodig heb tot bronnen met volledige tekst, maar KAN IK HET UITSCHAKELEN?
  Ja, dat kan. Als je op het Lean Library-pictogram in de rechterbovenhoek van Edge klikt, kun je de schuifregelaar verplaatsen naar “GEPAUZEERD” door erop te klikken. Vergeet niet om het weer IN te schakelen wanneer je toegang nodig hebt!
   
 • Ik krijg veel pop-ups. Hoe kan ik dat beheren?
  Klik op het Lean Library-pictogram en kies “Instellingen” (het tandwielpictogram) om alle opties en instellingen te bekijken. Onder “MELDINGEN” kun je je voorkeuren instellen:
  • Laat mij beslissen op welke sites ik berichten zie.
  • Automatiseer mijn authenticatie en sla bijbehorende pop-ups over.
  • Toon mij de optie om mij te registreren voor e-mailmeldingen binnen de zoekresultaten van Google Scholar.
  • Meld mij:
   • Wanneer een artikel beschikbaar is binnen de collectie van mijn bibliotheek.
   • Wanneer een e-book beschikbaar is binnen de collectie van mijn bibliotheek.
   • Wanneer een artikel een Open Access-versie heeft.
   • Wanneer ik een bron kan aanvragen via een “Interbibliothecair leenformulier”.
     
 • Ik krijg een inlogverzoek voor de proxyserver. Hoe log ik in?
  • UMCG-medewerkers (ziekenhuisgedeelte): Log in met je UMCG-e-mailadres (niet je UMCG-gebruikersnaam!) en je UMCG-wachtwoord (Single Sign-On).
  • UMCG-medewerkers (faculteitsgedeelte): Log in met je p-nummer van de universiteit (Single Sign-On).
  • Studenten en stagiairs: Log in met je s-nummer van de universiteit (Single Sign-On).

Voor hulp en ondersteuning kun je contact opnemen met Guus van den Brekel (16194) of Robin Ottjes (16191) van het CMB.

Manual: Lean Library extension in Edge for UMCG

"UMCG Anywhere" ánd the NextGen laptops, do NOT automatically provide access to the digital library.

To solve this problem the Lean Library extension will be part of the "UMCG Anywhere" Edge browser, and available for the NextGen laptops -hopefully active for all- soon.But for now, you need to install it yourself in just 3 steps:

INSTALL LEAN LIBRARY

 1. In Edge go to the LeanLIbrary add-on, and click GET & 
 2. Choose "ADD Extension"
 3.  Choose "University of Groningen" Institution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Make Lean Library visible in your Edge toolbar, click the Puzzle-piece icon in the toolbar in the right top corner, and then on the EYE.

   

 

 

 

From now on you will get notification pop-ups when there is journal, e-book, database or service available from the library for you!
 

 • To see the Settings, CLICK the LL icon in the toolbar, and then on the "wheel" to see the settings screen

 • Click the ON/OFF switch to change the status van the extension (active is default)
  N.B. When switched OFF/PAUZED (not green) you will get NO access to the digital library!
 • In the section Notifications of the Settings, you can adjust your preferences for receiving Notification pop-ups.
   
 • Here is the complete manual by Lean Library itself:

Frequently Asked Questions

 • I get it that Lean Library alerts me -when active- with pop-ups when I need access to resources of full-text, but CAN I TURN IT OFF?
  • Yes, you can. If you click on the Lean Library icon in the top-right corner of Edge, there is a slider you can move to "PAUZED" by clicking it.
   N.B. Don't forget to turn it back ON, when you need access!
    
 • I am getting a lot of pop-ups. How can I control that?
  • Click the Lean Library icon, and choose "Settings" (the wheel) to see all options and settings. Under "NOTIFICATIONS" you can choose your preferences:
   • Let me decide which sites I see messages on.
   • Automate my authentication and skip associated pop-ups.
   • Show me the option to register for email alerts within Google Scholar search results
   • Notify me:
    • When an article is found within my library’s holdings.
    • When an ebook is found within my library’s holdings.
    • When an article has an Open Access version available.
    • When I can request a resource via an "Inter-Library Loan" form

 • I get a login request for the proxy-server. How to login?

  • UMCG staff (hospital part)

   • Log in using your UMCG email address (not your UMCG username!) and your UMCG password (Single sign-on)

  • UMCG staff (faculty part)

   • Log in using your p-number from the University (Single sign-on)

  • Students and interns

   • Log in using your s-number from the University (Single sign-on)
     

For help & support, contact Guus van den Brekel (16194) of Robin Ottjes (16191 from the CMB.

 

 

 

 

 

 

Guus van den Brekel

Profile Photo
Guus van den Brekel
Contact:
Medical Information Specialist & Pure coordinator UMCG
Pure issues: pure@umcg.nl
Open Access issues: openaccess@umcg.nl
Reference management issues: refman@umcg.nl
+31503616194
Website Skype Contact: digicmb

Robin Ottjes

Profile Photo
Robin Ottjes
Contact:
Medical Information Specialist

Pure issues:
pure@umcg.nl

Open Access issues:
openaccess@umcg.nl

Reference management issues:
refman@umcg.nl

ORCID:
orcid@umcg.nl
050 36 16191

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

All our experts:

Subjects: Faculty of Medical Sciences