Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vraag 1 + antwoord

De Groningse historicus Joop Koopmans heeft een nieuw artikel geschreven over laster en spot in de Republiek in de vroegmoderne tijd. Hij vertelt erover in het tv-programma De Wereld Draait Door.

Noemen we dit wetenschappelijke communicatie of wetenschapscommunicatie?

Het juiste antwoord: wetenschapscommunicatie.

Dit is wetenschapscommunicatie, communicatie van wetenschappers gericht op het 'gewone publiek', het publiek van niet-wetenschappers in meer gewone spreektaal. Het is dus iets anders dan de wetenschappelijke taal, het jargon, dat tussen wetenschappers gebezigd wordt.

Vraag 2 + antwoord

Je bent op zoek naar diepgaande wetenschappelijke informatie. Welk literatuurtype kies je dan?

1. Een handboek

2. Een krant

3. Een monografie

 Het juiste antwoord:

Het juiste antwoord is 3: een monografie. Een monografie biedt specifieke, wetenschappelijke informatie.

Een handboek biedt meer algemene, wetenschappelijke informatie en een krant biedt niet-wetenschappelijke informatie.

Vraag 3 + antwoord

Wat is geen kenmerk van een wetenschappelijk tijdschrift?

Een wetenschappelijk tijdschrift:

  • bevat artikelen van 10-20 pagina's
  • is geschreven in populair-wetenschappelijke taal
  • bevat vaak met nieuws over wetenschappelijke verenigingen
  • heeft zgn. 'reviews' van wetenschappelijke publicaties

 Het juiste antwoord:

Schrijven in populair-wetenschappelijke taal is geen kenmerk van een wetenschappelijke tijdschrift. De taal in zo'n tijdschrift is in wetenschappelijk jargon, bedoeld voor insiders, voor andere wetenschappers, die bekend zijn met het vakgebied.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: