Skip to main content

Alba Amicorum: Opgaven

Opgave 1

Bekijk de gedigitaliseerde alba van K.W. Kiers en Tetje de Wal. Welke verschillen zie je wat de vorm van het album betreft?

Opgave 2

Vergelijk het gedigiitaliseerde album van E.B. Crone met dat van J. Siertsema. Wat kun je zeggen over de gebruikte taal?

Opgave 3

Vraag uit de kluis van de afdeling Bijzondere Collecties een album uit het universitaire milieu op, en een album van een meisje uit de 18e eeuw. Welke verschillen zie je in vorm en inhoud?