Skip to Main Content

Jurisprudentie - digitaal, vrij toegankelijk

Jurisprudentie - digitaal, alleen toegangelijk met RUG account

Legal Intelligence biedt via één interface een directe toegang tot openbare juridische bronnen. De bronnen die doorzocht worden bestaan uit de Nederlandse jurisprudentie,zoals uitspraken van de Hoge Raad, van Gerechtshoven en van Rechtbanken en  de tijdschriften die de RuG in abonnement heeft. Om in te loggen selecteert u eerst het logo van de Universiteit van Groningen. Daarna logt u in met uw P- of S-nummer.

Behalve naar Nederlandse jurisprudentie kan ook naar uitspraken van het EHRM en van het Hof van Justitie van de Europese Unie gezocht worden.

Jurisprudentie - gedrukt

Nederlandse Jurisprudentietijdschriften 

Nederlands Jurisprudentietijdschriften zijn niet allemaal (volledig) gedigitaliseerd. Voor het vinden van de publicatie van een bepaalde uitspraak in deze tijdschriften zult u af en toe de gedrukte editie van het tijdschriften moeten raadplegen. Onderstaande titels zijn in gedrukte vorm te vinden op de derde verdieping van de UB bij de collectie rechten na rubriek 21 (bij de Nederlandse Jurisprudentie).

Om na te gaan welk deel wel digitaal beschikbaar is raadpleegt u (met een account van de rug): Inview Essential, Legal Intelligence, SDU Opmaat.
Overzicht gedrukte edities:
- Administratiefrechtelijke Beslissingen (van 1917 tot 2005 op zaal)
- Beslissingen in Belastingzaken (van 1910 tot 2002 op zaal)
- Nederlandse Jurisprudentie (van 1913 tot 2008 op zaal)
- Rechtspraak van de Week (van ....tot 2005 op zaal)

-

-

-
 

Jurisprudentie verzamelingen (deze verzamelingen worden niet meer geactualiseerd).

Jurisprudentie verzamelingen zijn verzamelingen van jurisprudentie over een bepaald onderwerp.  Deze bundels zijn te vinden op de derde verdieping van de UB bij de collectie rechten na rubriek 21.

Een lijst van deze titels is te vinden door in smartcat te zoeken op: nu:jur.verz.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law