Skip to Main Content

Jurisprudentie EU

Waar het recht van de Europese Unie (EU) moet worden toegepast door alle rechtbanken van de lidstaten (ongeacht of dat een nationale, regionale of lokale rechtbank is), zorgt het Hof van Justitie van de EU ervoor dat het EU-recht in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. De jurisprudentie van de Europese Unie wordt derhalve voornamelijk ontwikkeld door het Hof van Justitie van de EU.


Hoe vind ik jurispudentie EU - digitaal, vrij toegankelijk

Hoe vind ik jurisprudentie EU - digitaal, alleen toegang met RUG account

Hoe vind ik jurisprudentie EU - gedrukt

Buitenlandse jurisprudentie is te vinden of via SmartCat. Bezoek voor meer informatie over het gebruik van SmartCat, de SmartCat library guide.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law