Skip to Main Content

Welkom

Deze library guide is een wegwijzer bij het vinden van jurisprudentie.

Jurisprudentie - digitaal, vrij toegankelijk

Jurisprudentie - digitaal, alleen toegangelijk met RUG account

Legal Intelligence biedt via één interface een directe toegang tot openbare juridische bronnen. De bronnen die doorzocht worden bestaan uit de Nederlandse jurisprudentie,zoals uitspraken van de Hoge Raad, van Gerechtshoven en van Rechtbanken en  de tijdschriften die de RuG in abonnement heeft. Om in te loggen selecteert u eerst het logo van de Universiteit van Groningen. Daarna logt u in met uw P- of S-nummer.

Behalve naar Nederlandse jurisprudentie kan ook naar uitspraken van het EHRM en van het Hof van Justitie van de Europese Unie gezocht worden.

Jurisprudentie - gedrukt

Jurisprudentie verzamelingen 

Jurisprudentie verzamelingen zijn verzamelingen van jurisprudentie op een bepaald onderwerp. Bekende jurisprudentieverzamelingen zijn de arrestenbundels van Ars Aequi. Alle bundels zijn te vinden op de derde verdieping van de UB bij de collectie rechten.

Een lijst van deze titels is te vinden door in smartcat te zoeken op: nu:jur.verz.

Nederlandse Jurisprudentietijdschriften 

Gedrukte jurisprudentietijdschriften vindt u (o.a. in het magazijn) van de UB. U kunt deze aanvragen via SmartCat.

Daarnaast zijn een aantal titels ook te vinden op de derde verdieping van de UB bij de collectie rechten.
Deze zijn te gebruiken daar waar de titel niet helemaal gedigitaliseerd is. 
- Weekblad van het Recht 
- Nederlandse Jurisprudentie 
- Administratiefrechtelijke Beslissingen 
- Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak 
- Rechtspraak van de Week 
- Praktijkgids 
- Rechtspraak Sociale Verzekeringen 
- Beslissingen in Belastingzaken 

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law