Skip to Main Content

Lees meer over jurisprudentie buitenland

Zie de libguide Law in Europe

Zie voor meer landen:Library of Congress

Jurisprudentie buitenland - digitaal, alleen toegang met RUG account

Jurisprudentie buitenland - gedrukt

Buitenlandse jurisprudentie is te vinden of via SmartCat. Bezoek voor meer informatie over het gebruik van SmartCat, de SmartCat library guide.

Jurisprudentie België
   Arresten van het Hof van Cassatie
   Revue critique de Jurisprudence Belge
   Rechtskundig Weekblad
   Tijdschrift voor privaatrecht

Jurisprudentie Duitsland
   Neue juristische Wochenschrift
   Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen
   Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
   Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
   Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
   Die deutsche Rechtsprechung auf der Gebiete des internationalen Privatsrechts

Jurisprudentie Engeland
   Halsbury's law of England (papieren editie afgesloten per 2000)
   All England law reports (papieren editie afgesloten per 2007)

Jurisprudentie Frankrijk
   Recueil Dalloz
   La semaine juridique; édition générale

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law