Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Het federale parlement en de verhouding tot de assemblees van gemeenschappen en gewesten

Hoogste rechtscolleges

België heeft drie hoogste rechtscolleges; Van deze rechtscolleges zijn de uitspraken openbaar toegankelijk. Zie voor meer informatie over deze rechtscolleges op:

 1. Het Grondwettelijk Hof (GwH)
 2. Het Hof van Cassatie (Cass)
 3.  De Raad van State ( RvS)

Lagere rechtspraak

Van de Hoven van Beroep en alle rechtbanken zijn de uitspraken niet openbaar toegankelijk maar worden gepubliceerd in juridische tijdschriften. 

 1. De Vrederechter  + meer informatie op youtube.
 2. De Politierechter + meer informatie op youtube.
 3. De Rechtbank van eerste aanleg. 
 4. De Arbeidsrechtbank.
 5. Ondernemingsrechtbank.
 6. Het Hof van beroep.
 7. Het Arbeidshof
 8. Het Hof van Assisen

Overige informatie

Belgian Law Guide in English

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law