Skip to Main Content

Bron

Met dank aan de heer Malliet van de KU Leuven voor de ondersteuning en het mogen hergebruiken van materiaal van de KU Leuven.Ook mede-auteur van de: Research Guide to Belgian Law

Openbare bron met wetgeving

Geconsolideerde wetgeving is toegankelijk via de portal: Belgielex. Dezelfde database kan ook gevonden worden via de website van de Federale overheidsdienst Justitie. (Bij wetgeving onder de naam: Justel  Bevat zowel de federale als ook de deelstatelijke geconsolideerde wetgeving (de gemeenschappen en de gewesten).

Opzoeken van geconsolideerde wetgeving

Belangrijke informatie over Reflex, een database van de Raad van State

Helaas is Reflex nog steeds vanwege technische problemen niet bereikbaar buiten België. De RuG kan helaas niet bij wijze van uitzondering op IP-adres toegang kan krijgen (febr. 2022).

(Vervolg) zoeken geconsolideerde wetgeving xx

In de database (Belgische) Geconsolideerde wetgeving die te vinden is in het overzicht op Belgielex is een wet eenvoudig te vinden door onder: "Juridische aard" deze wet te selecteren.

Wanneer de wet niet in dit overzicht staat ga je als volgt te werk:​

Voorbeeld: Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965

1. Selecteer bij "juridische aard":  WET

2. Vul bij de afkondigingsdatum in: 1965 + enter

3. Vul bij de woord(en) in: Jeugbescherming

4. Vink aan: zoeken in titel

Gegevens over wetten zijn ook te vinden in: Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten en hun volledige benaming
(zoek dit op in de onderstaande bron (Juridische verwijzingen etc: HOF VAN CASSATIE). Zoek dan vervolgens de wet op in Belgielex.

Parlementaire voorbereiding

Opzoeken van een verwijzing naar het BS

Juridische verwijzingen en afkortingenlijsten België Law in europe

Overzicht federale en regionale wetboeken

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Faculty of Law