Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

PubMed (Nederlands): Contact & Feedback

Deze LibGuide biedt een overzicht van de diverse (zoek)mogelijkheden van het biomedische zoeksysteem PubMed.

Hulp bij het zoeken naar literatuur

Je kunt een afspraak maken met een medisch informatiespecialist voor hulp bij het ontwikkelen van een zoekstrategie.
Bij vragen, mail naar: literaturesearch@umcg.nl 

Advisering: je kunt bij ons terecht met vragen over:

  • Zoekstrategie bij Systematic reviews, Scoping reviews, Richtlijnen, PICO-CAT of Case report
  • Biomedische databases, vertalen van een zoekstrategie 
  • Updaten van zoekstrategie, ontdubbelen, rapporteren, peer review van zoekstrategieen
  • alle andere zoekgerelateerde vragen: we helpen je graag verder!

Samenwerking
Je kunt ons vragen om als informatiespecialist deel te nemen aan een systematic review team (als co-auteur). In dat geval geven we niet alleen advies, maar nemen wij binnen het onderzoek de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, documenteren en rapporteren van de zoekstrategie. 
Bij vragen, mail naar: literaturesearch@umcg.nl 

Uw naam in PubMed

Als uw auteursnaam niet juist vermeld staat in PubMed, vraag dan de CMB om dat te corrigeren.
Stuur een mail naar cmb@umcg.nl.

Meer leren

Naast de filmpjes en tutorials die in deze LibGuide zijn opgenomen, biedt het NLM meer zelfstudiemateriaal aan over PubMed:

Erkenning

Banner Image
 

Deze Library Guide is gebaseerd op een werk van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen op https://libguides.ru.nl/

Workshops CMB

Chat met de CMB

Stel je vraag aan de Centrale Medische Bibliotheek tijdens onze openingsuren.

Vertel het ons

Uw ervaringen, op- en aanmerkingen

Wat zijn uw ervaringen met de CMB? Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of complimenten? Wij horen het graag.