Skip to Main Content

PubMed Advanced Search Builder

PubMed heeft ook een geavanceerd zoekscherm, dat te bereiken is via Advanced vlak onder de zoekbalk. Het geavanceerde zoekscherm bestaat uit 2 onderdelen: PubMed Advanced Search Builder en History and Search Details.

In de Builder kun je zoektermen toevoegen aan de Query box en van daaruit een volledige zoekstrategie in PubMed uitvoeren. Ook kun je (individuele) zoekacties uit de History naar de Query box sturen om te combineren met andere zoekacties.

Bekijk onderstaande demo van de Advanced Search in PubMed (2:06) van Laupus Health Sciences Library (East Carolina University).

Booleaanse operatoren

Om zoekacties te combineren gebruik je booleaanse operatoren. Bijv. als je een zoekonderdeel compleet wilt maken door MeSH zoekacties te combineren met zoekacties waarbij je op woorden in de titel en abstract zoekt ([tiab] zoekacties).

OR
Venn Diagram ORWanneer je OR gebruikt, vind je publicaties die aan de ene zoekterm voldoen óf aan de andere óf beide zoektermen. OR gebruik je als je wilt uitbreiden (OR=mORe).
Bijv. "Diabetes Mellitus"[Mesh] OR diabetes[tiab]

AND
Venn Diagram ANDJe gebruikt AND als de publicaties aan beide zoektermen moeten voldoen.
Als je op zoek bent naar artikelen over gentherapie bij diabetes, dan gebruik je: "Diabetes Mellitus"[Mesh] AND "Genetic Therapy"[Mesh], of nog beter is:
("Diabetes Mellitus"[Mesh] OR diabetes[tiab]) AND ("Genetic Therapy"[Mesh] OR gene therapy[tiab]).
BelangrijkWanneer je AND en OR combineert, let er dan op dat de ( ) goed staan.
Met ("Diabetes Mellitus"[Mesh] OR (diabetes[tiab] AND "Genetic Therapy"[Mesh]) OR gene therapy[tiab]) krijg je heel andere resultaten...

NOT
Venn Diagram NOTWanneer je NOT gebruikt, sluit je alle publicaties uit die aan een zoekterm voldoen.
Ben je op zoek naar artikelen over diabetes, maar niet zwangerschapsdiabetes,
dan kun je gebruiken: "Diabetes mellitus"[Mesh] NOT "Gestational diabetes"[Mesh].
BelangrijkArtikelen die over beide types diabetes gaan, vind je nu ook niet.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

All our experts:

Subjects: Faculty of Medical Sciences