Skip to Main Content

Wat is MeSH?

MeSH treeMeSH (Medical Subject Headings) zijn gestandaardiseerde trefwoorden, die je kunt opzoeken in de MeSH Database. Aan het merendeel van artikelen in PubMed (ruim 90%) zijn MeSH termen toegekend om zo de inhoud van het artikel aan te geven. MeSH termen worden handmatig toegekend door indexeerders van het NLM (National Library of Medicine).

Waarom zoeken met MeSH?

Het is handig om MeSH term te gebruiken bij het zoeken, omdat met de MeSH term de verschillende beschrijvingen (synoniemen) van een begrip meegenomen worden in de zoekopdracht. Ook kan een MeSH een overkoepelende terms zijn.

Voorbeeld: Het begrip kanker kan in de literatuur op verschillende manieren worden beschreven: cancer, cancers, tumor, tumour, neoplasms etc. Als je alleen op het woord neoplasms zou zoeken, zou je artikelen missen. Zoek je op de MeSH term neoplasms, dan vind je de artikelen over dit onderwerp ongeacht met welke woorden dit begrip omschreven is.

Alléén zoeken met MeSH is niet genoeg, waarom?

 • De nieuwste artikelen ontbreken
  Het toekennen van MeSH termen aan artikelen kost tijd, aangezien dit handmatig gebeurt. Omdat aan de nieuwste artikelen (nog) geen MeSH termen zijn toegekend, mis je deze wanneer je alleen met MeSH termen zou zoeken.
 • Geen bestaande MeSH term
  Soms is er geen MeSH term voor het begrip waar je naar op zoek bent. Ook dan is het belangrijk om (aanvullend) te zoeken op relevante woorden in bijv. de titel en het abstract.

Demo: Zoeken met MeSH (3:03)

Bekijk dit filmpje van Laupus Health Sciences Library (East Carolina University) voor een demo zoeken met MeSH termen.

TipOm vanuit de MeSH database in PubMed te gaan zoeken met de geselecteerde MeSH termen, klik je na selectie van de MeSH termen (met 'Add to Search Builder') op 'Search PubMed'.

MeSH - extra informatie

In de MeSH Database vind je voor elke MeSH term extra informatie (zie het Raw Foods voorbeeld hieronder):

 • Definitie van een MeSH term
 • Subheadings: invalshoeken waarmee je een MeSH term kunt inperken
 • Entry terms: dit zijn vergelijkbare woorden (synoniemen) die onder dezelfde MeSH term vallen
 • De ordening van gerelateerde MeSH termen; MeSH termen zijn hiërarchisch geordend in een omgekeerde boomstructuur
 • Inhoudelijk verwante termen (indien aanwezig) onder See Also

VraagHet verschil tussen MeSH, MeSH major topic en MeSH no explode?
Uitleg daarover vind je in deze PubMed Tutorial.

Er zijn verschillende manieren om specifieker met een MeSH term te zoeken
(zie het Intensive Care Unit voorbeeld hieronder):

 • Subheadings zijn invalshoeken om een MeSH term in te perken.
  Ben je bijv. op zoek naar artikelen over de bevoorrading van IC afdelingen, dan kun je de subheading supply and distribution aanvinken en zoeken met "Intensive Care Units/supply and distribution"[MeSH].
 • Met Major Topic vind je alleen artikelen waar desbetreffende MeSH term het hoofdonderwerp is.
  Zoek je bijv. met "Intensive Care Units"[Majr], dan vind je geen artikelen waar dit onderwerp minder sterk aan bod komt.
 • No Explode
  Als je zoekt met een MeSH term zoals "Intensive Care Units"[MeSH], dan zoek je standaard ook met de specifiekere MeSH termen die in de boomstructuur onder deze MeSH term staan, dus Burn Units etc.
  Wil je deze specifiekere termen niet meenemen? Dan kun je dit uitzetten door 'Do not include ...' aan te vinken. Je zoekt dan met
  "Intensive Care Units"[MeSH:NoExp], waarbij NoExp staat voor no explode.

Tip: vergelijk het aantal resultaten van de 4 bovenstaande zoekacties.

MeSH term inperken

Pharmacological Action

In de MeSH database kun je ook Pharmacological Action termen vinden. Dit is een speciaal soort MeSH term waarmee je in een keer kunt zoeken op middelen met dezelfde farmacologische werking, bijv. "Serotonin Uptake Inhibitors"[Pharmacological Action]. Op de informatiepagina zie je welke middelen meegenomen worden.

Als je alleen zou zoeken op "Serotonin Uptake Inhibitors"[MeSH], dan zou je bijv. artikelen over Prozac ("Fluoxetine"[MeSH]) missen.

MeSH and Pharmacological Action


Supplementary concept

Een supplementary concept term is een soort voorstadium van een volledige MeSH term. Supplementary concept wordt vaak gebruikt voor zeldzame aandoeningen en (genees)middelen, bijv. het COVID-19 vaccin van Moderna: "mRNA-1273 vaccine" [Supplementary Concept]. Je kunt met deze term zoeken en op de informatiepagina kun je zien onder welke MeSH deze term valt.


Publication type

De laatste categorie termen zijn publication type termen; deze worden gebruikt om het publicatietype aan te geven, bijv. "Randomized Controlled Trial" [Publication Type].

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

All our experts:

Subjects: Faculty of Medical Sciences