Skip to Main Content

(Feitelijke) gegevens

Niet alle informatie die je over een bepaald onderwerp nodig hebt, is makkelijk te vinden in encyclopedieën, handboeken, monografieën of artikelen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld demografische of financiële gegevens.

Er zijn speciale databestanden waarin je reeds beschikbare feitelijke gegevens of data kunt vinden. Dit kunnen statistische gegevens zijn, gegevens over landen, bedrijfsgegevens, enzovoort.

Gebruik je dergelijke data voor je onderzoek, dan moeten die, net als de geraadpleegde literatuur, verantwoord worden. Dit kun je doen door te verwijzen naar de betreffende databestanden.  Vaak kun je de gegevens uit die bestanden exporteren, zodat je ze daarna zelf kunt bewerken.

Onderzoeksgegevens

Het meeste wetenschappelijk onderzoek genereert onderzoeksgegevens (research data). Dat kunnen meetgegevens en meetresultaten zijn in laboratoria, berekeningen, uitslagen van tests en steekproeven, statistische data, modellen, rapportages, interviews, video-opnames enz. Primaire publicaties (proefschriften, rapporten, wetenschappelijke artikelen) zullen doorgaans deze onderzoeksgegevens bevatten of ernaar verwijzen.

In de voorgaande hoofdstukken heb je al gezien hoe je artikelen en rapporten kunt vinden. Proefschriften (dissertaties) zijn in SmartCat te vinden. De proefschriften van de RUG zijn daarnaast ook terug te vinden in de online repository van de universiteit. Soortgelijke repositories zijn er ook van andere universiteiten in Nederland (NARCIS). 

Onderzoekers worden ook steeds vaker verplicht om hun (ruwe) onderzoeksgegevens na afronding van hun onderzoek op te slaan in een data-archief. Voorbeelden hiervan zijn DANS en Dataverse

Statistische gegevens

Nederlandse statistische gegevens zijn te vinden in Statline, het databestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Internationale (statistische) gegevens zijn onder andere te vinden in de databestanden van Eurostat, de OECD (OECDiLibrary), UN (UNdata) en World Development indicators. Deze databestanden vind je op de Bibliotheekportal in de lijst Elektronische bestanden.

Wanneer je niet op zoek bent naar een specifiek bestand voor statistieken, maar een indruk wil krijgen van wat de bibliotheek op dit terrein aanbiedt, raadpleeg dan dit overzicht van statistische databestanden en informatie over landen.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Information Literacy, SmartCat, Systematic Review, OER