Skip to Main Content

Vraag 1 + antwoord

Is niet-letterlijk vertalen zonder bronvermelding plagiaat?

Antwoord:
Ja, niet-letterlijk vertalen is een vorm van in eigen woorden weergeven. Ook bij het weergeven in eigen woorden moet je vaak een bronvermelding geven.

Vraag 2 + antwoord

Kan je volstaan met vermelding van al je bronnen aan het einde van de tekst?

Antwoord:
Nee, in niet-wetenschappelijke of populair-wetenschappelijke genres (bijvoorbeeld kranten- of tijdschriftartikelen) kom je deze wijze van bronvermelding wel tegen, maar in een wetenschappelijke tekst, dus ook in je werkstukken, papers enz., moet je je referenties noemen waar je ze gebruikt. 

 

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Information Literacy, SmartCat, Systematic Review, OER