Skip to Main Content

Gebruiksaanwijzing

Door op de tabs bovenaan het scherm te klikken zie je informatie over de archieven die in het bezit zijn van de Universiteitsbibliotheek, zowel de beschreven archieven (met beschrijving van archief en inventaris), als de archieven die nog niet beschreven zijn .Tevens vind je achtergrondliteratuur en belangrijke websites.

Doel

Na bestudering van deze module weet je:

  • welke archieven de UB in haar bezit heeft
  • waar je ze kunt vinden in de collectie
  • welke archieven al geïnventariseerd zijn en welke nog niet
  • hoe je ze als basis voor een scriptieonderzoek kunt gebruiken

Voorbeeld archief in de UB

A.E. van Giffen (1884 - 1973): hoogleraar prehistorie en Germaanse archeologie 

                              

Algemeen

De UB collectioneert archieven van personen die een link met de Rijksuniversiteit Groningen hebben/hadden. Ze zijn soms als aankoop, vaker als geschenken of legaten, binnengekomen. Ze worden bewaard in de Kluis van de afdeling Bijzondere Collecties.

De afdeling Bijzondere Collecties van de UB heeft veel bijzondere archieven in haar bezit.

Ze zijn in te zien op de derde verdieping van de UB: zaal Bijzondere Collecties.  Meer informatie over de vindplaats.

NB: Niet alle archieven zijn al beschreven! Er is een schat aan informatie die nog niet via de website van Bijzondere Collecties te vinden is. Raadpleeg de lijst Beschrijvingen Bijzondere Collecties en roep de hulp in van de medewerkers van deze afdeling.

Meer informatie over de afdeling Bijzondere Collecties.

Soorten archieven

Archieven zijn er in veel verschillende materiaalsoorten.

Tekstgerelateerde materialen zoals:
- brieven
- dagboeken
- collegeteksten
- opgravingsverslagen
- lezingen

Maar ook objecten, zoals:
- medailles
- het koffertje van van Giffen
- opgravingsfoto's
- audiovisueel materiaal

Voorbeeld archief in de UB

J. Tammes (1871 - 1947): buitengewoon hoogleraar in de leer der variabiliteit en erfelijkheidsleer

                         

Voorbeeld archief in de UB

G. van der Leeuw (1890 - 1950): theoloog, hoogleraar en later minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen      

                       

Voorbeeld archief in de UB

H. Plessner (1892 - 1985): socioloog en filosoof

                     

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Special Collections