Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Prachtig onderzoeksmateriaal

Afbeeldingsresultaat voor research free images

Als je historisch onderzoek doet, ontkom je er vaak niet aan dat je ook onderzoek moet doen a.h.v. ongepubliceerd bronnenmateriaal. Dit is heel anders dan onderzoek met gebruikmaking van gepubliceerde boeken of artikelen. Het vereist andere vaardigheden. Zie het blokje Onderzoekstips hiernaast.

De archieven van de UB zijn prachtig onderzoeksmateriaal, want ze geven informatie over:

  • personen die betrokken waren bij de Rijksuniversiteit Groningen
  • interessante persoonlijke informatie in de vorm van brieven of dagboeken
  • informatie over extracurriculaire activiteiten
  • opgravingsverslagen
  • tekeningen
  • munten of andere objecten

Voor de niet-geïnventariseerde archieven geldt:

  • je hebt te maken met 'onontdekt' materiaal
  • je bent een van de eersten die inzicht krijgt in deze archieven
  • je krijgt informatie uit de eerste hand
  • je krijgt de mogelijkheid het archief te (helpen) ontsluiten

Contact

Heb je ondersteuning nodig bij het gebruik van archieven voor je scriptieonderzoek, neem dan contact op met een van de medewerkers van de afdeling Bijzondere Collecties.

Adres: Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Groningen, Broerstraat 4 (3e verdieping), 9712 CP Groningen

Telefoon: 050-3635064

Email: bijzonderecollecties-bibliotheek@rug.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 (uitgezonderd feestdagen)

Archiefonderzoek: tips

Archief niet de eerste plek voor informatie
Een archief is vaak niet de eerste plek waar je op zoek gaat naar informatie. In boeken, tijdschriften en op internet is al veel te vinden. Om je onderzoek af te bakenen is het vaak verstandig om eerst secundaire bronnen als boeken en tijdschriften te raadplegen voor je een archief bezoekt. Deze secundaire bronnen bieden je een goede basis om vervolgens in het archief op zoek te gaan naar primaire bronnen.

Niet alleen UB archieven
Beperk je niet alleen tot wat de UB aan archiefmateriaal heeft, maar realiseer je dat ook de Groninger Archieven en het Nationaal Archief materiaal hebben dat voor jouw onderzoek van belang kan zijn.

Collectiebeschrijvingen
Kijk op de website van Bijzondere Collecties op de pagina 'Collectiebeschrijvingen' om er achter te komen waar het materiaal te vinden is, of vraag een medewerker van deze afdeling om ondersteuning. 

Speciale regels
Er kunnen speciale regels gelden m.b.t. gebruikmaking en publicatie van archiefmateriaal. Als hierover onduidelijkheid bestaat, ga dan bij een medewerker te rade.
Ook gelden er speciale regels m.b.t. het inzien van het materiaal. Omdat dit soort materiaal uniek is, is het heel belangrijk dat er goed mee wordt omgegaan om beschadiging en diefstal te voorkomen. Zo blijft het materiaal ook voor toekomstige generaties onderzoekers beschikbaar. 

Niet online
Realiseer je dat de volledige teksten van archieven meeestal niet online te vinden zijn. In SmartCat of op de webpagina ''Collectiebeschrijvingen' vind je een verwijzing naar de vindplaats van een bepaald archief (bijv. een aanvraagnummer), maar je krijgt niet de inhoud te zien, zoals dat bij wetenschappelijke artikelen vaak wel het geval is. De UB archieven zijn (nog) niet gedigitaliseerd.

Zie ook Onderzoeksgids van de Groninger Archieven.

Zie ook Informatie over het doen van onderzoek met gebruikmaking van archiefmateriaal (Engelstalig). Handleiding van de Graduate Center van de City University of New York over research met gebruikmaking van ongepubliceerd bronnenmateriaal.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Special Collections