Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Collectiebeschrijving

Een groot aantal archieven van de RUG is beschreven. D.w.z. er is een beschrijving gemaakt waarin o.a. de volgende zaken aan de orde komen:

- naam en biografie van de persoon
- datering
- omvang van de collectie
- samenvatting van de inhoud
- vindplaats op de UB
- citeerinstructie
- literatuur

Deze informatie is te vinden op de website van Bijzondere Collecties.

Inventaris

Naast de collectiebeschrijving is er een inventaris van het archief:

- onderverdeling in categoriën: bijvoorbeeld lezingen, colleges, correspondentie
- onderverdeling in tijd
- beschrijving afzonderlijke stukken

Deze informatie is te vinden op de website van Bijzondere Collecties.

Hoe vind ik archieven in SmartCat?

Om de vindplaats van archieven in SmartCat te achterhalen kun je het beste de volgende zoekactie doen: uklu + achternaam + archief. Dus uklu Ter Laan archief geeft de beschrijving en inventaris van het archief van Kees ter Laan.

Maar lang niet alle archieven zijn al te vinden in SmartCat. Raadpleeg daarom ook de lijst Beschrijvingen Bijzondere Collecties. Of vraag om assistentie bij de medewerkers van de afdeling Bijzondere Collecties.

Archief L.A. BÄHLER (1867 - 1914)

L.A. BÄHLER (1867 - 1914), theoloog en filosoof.

Het archief van L.A. Baehler bestaat o.m. uit brieven, horoscopen, vergaderingsverslagen van de vereniging Gemeenschap van Johannes den Evangelist in Nederland.

Horoscoop van L.A. Baehler uit 1911.

Collectiebeschrijving

Inventaris

Aanvraagnummer: uklu BÄHLER

Archief H. Plessner (1892-1985)

H. Plessner (1892-1985), socioloog en filosoof

Het archief van Plessner bestaat uit manuscripten, brieven, (onderzoeks)rapporten, verslagen en krantenknipsels..

Collectiebeschrijving

Inventaris

Aanvraagnummer: uklu PLESSNER

Archief Cannegieter, J. (1731 - 1804)

Cannegieter, J. (1731 - 1804), hoogleraar Rechtgeleerdheid

De archieven van Johannes Cannegieter bestaan o.m. uit een inventaris die hij opstelde n.a.v. het overlijden van zijn vrouw op 23 feb. 1775, stukken betreffende het Fraterhuis, brieven, rechtsgeleerde adviezen en zijn testament.


Testament van J. Cannegieter met notariszegel.

Boedelinventaris van J. Cannegieter.

Stukken betreffende het Fraterhuis.

Collectiebeschrijving

Inventaris

Aanvraagnummer: uklu CANNEGIETER

Archief Acker Stratingh, Gozewinus (1804-1876)

Acker Stratingh, Gozewinus (1804-1876), arts en oudheidkundige

Het archief bevat o.m. manuscriptkaarten, aantekeningen en correspondentie betreffende het ontstaan van de Kaart van de provincie Groningen met aanduiding van de grondgesteldheid en den waterstaat (...), 1837.

Collectiebeschrijving

Inventaris

Aanvraagnummer: uklu ACKER STRATINGH

Archief J. Tammes (1871 - 1947)

J. Tammes (1871 - 1947), buitengewoon hoogleraar in de leer der variabiliteit en erfelijkheidsleer

Het archief van Jantina Tammes bestaat o.m. uit een notitieboekje, publicaties, brieven, stukken betreffende de vrouwelijke studentenclub Magna Pete waar zij lid van was. En stukken betreffende benoemingen, eredoctoraat en haar afscheid.

Collectiebeschrijving

Inventaris

Aanvraagnummer: uklu TAMMES

Archief A.G. van Hamel (1842 - 1907)

A.G. van Hamel (1842 - 1907), de eerste hoogleraar Frans in Nederland.

Het archief van A.G. van Hamel bestaat o.m. uit onderscheidingen en documenten behorende bij deze onderscheidingen, collegedictaten en correspondentie.

Onderscheidingen van A.G. van Hamel.

Collectiebeschrijving

Inventaris

Aanvraagnummer: uklu VAN HAMEL

Archief A.E. van Giffen (1884 - 1973)

A.E. van Giffen (1884 - 1973), hoogleraar prehistorie en Germaanse archeologie

De archieven van A.E. van Giffen bestaan uit dagboeken met door hem getekende illustraties van opgravingsobjecten, maar ook rekeningen van reizen die bij de RUG gedeclareerd moesten worden, lezingen. Ook het beroemde 'koffertje van van Giffen' is te vinden in het archief van de UB.

Het koffertje van A.E. van Giffen.

Collectiebeschrijving

Inventaris

Aanvraagnummer: uklu Van Giffen

Archief L. W. Nauta (1929 - 2006)

L. W. Nauta (1929 - 2006), hoogleraar Filosofie.

Het archief van Lolle Nauta bestaat o.m. uit correspondentie, lezingen, interviews. publicaties en er is een beeld- en geluidarchief.

Eindexamenresultaten van Lolle Nauta.

Aanvraagnummer: uklu L.W.NAUTA

Archief G. van der Leeuw (1890 - 1950)

G. van der Leeuw (1890 - 1950), theoloog, hoogleraar en later minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

Het archief van G. van der Leeuw bestaan o.m. uit dagboeknotities, collegedictaten, lezingen en preken.

Collectiebeschrijving

Inventaris

Aanvraagnummer: uklu VAN DER LEEUW

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Special Collections