Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tips voor het maken van de opdrachten

- Zoek de betreffende persoon op in de Beschrijvingen Bijzondere Collecties.

- Noteer informatie over de vindplaats van het archief, bijv. aanvraagnummer.

- Noteer informatie over de vindplaats van het archiefstuk, bijv. dossiernummer.

- Ga met deze informatie naar de afdeling Bijzondere Collecties.

Opgave 1

A.E. Van Giffen beschrijft  in zijn journaal van 1962 op 20 oktober een bezoek dat hij aflegt.

Wat bezoekt hij die dag en met wie?. 

Zoek in SmartCat of de lijst van Collectiebeschrijvingen op wat het aanvraagnummer is. Vraag het op uit de kluis.

Opgave 2

Van 21 tot 23 juli 1960 bevindt A.E. van Giffen zich in Praag voor een vergadering van het Comite Executif et du Conseil Permanent. In zijn Journaal heeft hij de agenda van de vergadering geplakt.

Waar vindt het diner plaats op 22 juli?

Opgave 3

Op twee oktober 1867 is er een horoscoop gemaakt van theoloog en filosoof L.A. Baehler door A.E. Thierens.

Hoe is de verhouding Vuur, Aarde, Lucht en Water in zijn karakter?

Opgave 4

F.R.J. Knetsch, hoogleraar Kerkgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen, ontvangt een ansichtkaart van Otto de Jong, gedateerd 27/08/1969. Deze kaart bevat een waarschuwing.

Waarvoor waarschuwt de Jong?

Opgave 5

In 1969 wordt F.R.J. Knetsch benoemd tot lector aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het kader hiervan ontvangt hij een aantal schriftelijke felicitaties.

Welk ander heuglijk feit wordt genoemd in de brief die Gerrit en Agnes hem op 25/08/69 hem schrijven?

Opgave 6

In het kader van zijn activiteiten voor de SDAP ontvangt Kornelis ter Laan een brief van J.W. Melkert, gedateerd 27/06/1926.

Naar aanleiding van welke gebeurtenis werd deze brief geschreven?

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts:

Subjects: Special Collections