Skip to Main Content

Wetenschappelijke literatuur

Wetenschappelijke publicaties worden geschreven door wetenschappers voor wetenschappers. Het doel van deze publicaties is om resultaten van onderzoek aan elkaar te presenteren, over de betekenis daarvan te discussiëren en hypothesen en theorieën op te stellen.

 Ze moeten aan bepaalde criteria van wetenschappelijkheid voldoen en van de lezer wordt een kritische wetenschappelijke instelling verwacht. Wat gepubliceerd wordt, is niet per definitie waar, maar moet ‘bewezen' kunnen worden.

 De lezer van een wetenschappelijke publicatie moet de juistheid van de inhoud kunnen controleren. Om de controleerbaarheid van de informatie te vergroten zijn er bepaalde afspraken gemaakt en kwaliteitscriteria ontstaan voor wetenschappelijke publicaties.

 

De kwaliteit van wetenschappelijke publicaties wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Hierbij kan gedacht worden aan:

- nauwkeurige bronvermeldingen in de tekst;

- nauwkeurige beschrijving van de onderzoeksmethoden waarvan de auteur gebruikmaakte;

- de toetsing door andere wetenschappers (peer review).

 

Enkele opvallende kenmerken van wetenschappelijke publicaties zijn:

- systematische opbouw met beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethode;

- wetenschappelijk, genuanceerd taalgebruik;
- kwantitatieve gegevens, grafieken en tabellen, originele tekstfragmenten;

- verantwoorde literatuurverwijzingen;
- gericht op de wetenschappelijke lezer.

Voorbeeld wetenschappelijke literatuur

Tarbuz

Wetenschappelijke tijdschriften

Wetenschappelijke tijdschriften voor een specifiek vakgebied zijn zogenaamde vaktijdschriften. Onderzoekers aan de universiteiten en aan andere onderzoeksinstellingen publiceren de resultaten van hun onderzoek in deze vaktijdschriften.

Er zijn veel wetenschappelijke tijdschriften. Voor het vakgebied Midden-Oostenstudies zijn er honderden.

  • Tijdschriften over het hele Midden Oosten. Zoals  International Journal of Middle East Studies eThe Middle East Journal.
  • Er zijn tijdschriften voor  deelgebieden binnen het Midden-Oosten. Bijv. voor islam: Journal of Islamic Studies, voor politiek: Journal of Middle Eastern Politics and Policy, en voor cultuur: Journal of Middle East Culture and Communication.
  • Er zijn tijdschriften voor bepaalde regio's of landen in het Midden-Oosten. Bijv. voor Palestina: Journal of Palestine Studies en voor de Arabische wereld: Journal for  Arabian Studies.

 

Eigenschappen

In wetenschappelijke tijdschriften publiceren wetenschappers voor andere wetenschappers hun artikelen. Artikelen zijn meestal tussen 10-20 pagina ’s lang en bevatten resultatenvan wetenschappelijk onderzoek.

De artikelen zijn bedoeld voor insiders, niet voor het algemene publiek. Er wordt veel wetenschappelijk jargon gebruikt. Niet elke term wordt uitgelegd.

Wetenschappelijke tijdschriften geven een weerslag van de ontwikkelingen in het vak, en geven een goed beeld van het recente onderzoek. In wetenschappelijke tijdschriften vind je ook reviews: korte artikelen van 1of 2 pagina’s over verschenen wetenschappelijke literatuur.

En soms zijn deze tijdschriften ook ‘clubbladen’ van historische verenigingen, met allerlei nieuws etc.

 

Voorbeeld wetenschappelijk tijdschrift

Middle East Journal

Populair-wetenschappelijke literatuur

Populair wetenschappelijke publicaties zijn bedoeld voor leken; lezers die niet gespecialiseerd zijn op het betreffende vakgebied.

 

Enkele kenmerken van populair-wetenschappelijke publicaties zijn: 

 

- eenvoudiger taalgebruik;

- meer voorbeelden, minder kwantitatieve of gedetailleerde gegevens;

- minder precies in beschrijving van onderzoeksmethode;

- weinig of geen literatuurverwijzingen;

- uitgebreidere uitleg over het onderwerp van de publicatie;

- gericht op de algemene lezer.

 

Voorbeeld populair-wetenschappelijke literatuur

 

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: