Skip to Main Content

Vraag 1 + antwoord

De Groningse hoogleraar Midden Oostenstudies Wout van Bekkum heeft een wetenschappelijk artikel geschreven over de Joodse gemeenschap in Groningen in het interbellum. Over dit onderzoek werd hij geïnterviewd door de regionale omroep RTV Noord.  

Noemen we dit wetenschappelijke communicatie of wetenschapscommunicatie?

Het juiste antwoord: wetenschapscommunicatie.

Dit is wetenschapscommunicatie, communicatie van wetenschappers gericht op het 'gewone publiek', het publiek van niet-wetenschappers in meer gewone spreektaal. Het is dus iets anders dan de wetenschappelijke taal, het jargon, dat tussen wetenschappers gebezigd wordt.

Vraag 2 + antwoord

Je bent op zoek naar diepgaande wetenschappelijke informatie. Welk literatuurtype kies je dan?

1. Een handboek

2. Een krant

3. Een monografie

 Het juiste antwoord:

Het juiste antwoord is 3: een monografie. Een monografie biedt specifieke, wetenschappelijke informatie.

Een handboek biedt meer algemene, wetenschappelijke informatie en een krant biedt niet-wetenschappelijke informatie.

Vraag 3 + antwoord

Geef een voorbeeld van een formele wetenschappelijke publicatie.

Het juiste antwoord:

Voorbeelden van formele wetenschappelijke publicaties zijn:

  • tijdschriftartikelen
  • boekbijdragen
  • boeken
  • congresbijdragen

Vraag 4 + antwoord

Wat is geen kenmerk van een wetenschappelijk tijdschrift?

Een wetenschappelijk tijdschrift:

  • bevat artikelen van 10-20 pagina's
  • is geschreven in populair-wetenschappelijke taal
  • bevat vaak met nieuws over wetenschappelijke verenigingen
  • heeft zgn. 'reviews' van wetenschappelijke publicaties

 Het juiste antwoord:

Schrijven in populair-wetenschappelijke taal is geen kenmerk van een wetenschappelijke tijdschrift. De taal in zo'n tijdschrift is in wetenschappelijk jargon, bedoeld voor insiders, voor andere wetenschappers, die bekend zijn met het vakgebied.

Next topic

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: