Skip to Main Content

Informatievaardigheden


Tijdens je universitaire studie zul je op verschillende manieren in aanraking komen met wetenschappelijke publicaties. Je moet om te beginnen leren wat wetenschappelijke publicaties zijn, en vervolgens ook hoe je deze kunt vinden en op een juiste manier gebruiken. Om hierin succesvol te kunnen zijn, moet je nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Het gaat hierbij om zogeheten 'informatievaardigheden' (information literacy). Deze zijn onderdeel van de academische vaardigheden die je je tijdens een wetenschappelijke opleiding eigen maakt.

Gebruiksaanwijzing

Als je naar de rode balk kijkt, zie je dat de LibGuide van links naar rechts uit zeven opeenvolgende onderwerpen bestaat die bereikbaar zijn via de tabs. Er zijn tabs met informatie over achtereenvolgens: wetenschappelijke literatuur, onderwerp en zoektermen, (online) bestanden, kiezen van informatiebronnen, zoeken en vinden, evalueren en verwerken.

 Beweeg met de muis over de tabs om te zien dat de onderwerpen zijn onderverdeeld in hoofdstukjes door middel van drop-down menu's.

 Je kunt alle aspecten van wetenschappelijke informatievaardigheden leren kennen door de gehele cursus door te bladeren. Je kunt gebruik maken van de doorbladerknoppen onder in elk scherm. Zo kun je de inhoud van de hoofdstukken bestuderen. 

Ook kun je specifiek die onderdelen kiezen die je nog niet beheerst. Op deze manier kun je dus zelf je eigen leerproces bepalen.

Bij elk onderwerp vind je in de introductie een inhoudelijk overzicht van de hoofdstukken. Ook zijn er bij elk onderwerp vragen en antwoorden waarmee je jezelf kunt testen.

 Tijdens je hele studie blijft deze LibGuide beschikbaar als naslagwerk.

Leerdoelen

Na bestudering van deze LibGuide kun je:

- bepalen wat voor informatie je nodig hebt;
- bepalen hoeveel informatie je nodig hebt;
- een beredeneerde keuze maken welke online bestanden je kunt gebruiken voor je onderzoek
- de voor jou relevante informatie vinden;
- informatie evalueren;
- informatie verwerken;
- informatie op een integere manier gebruiken.

De Universiteitsbibliotheek

De wetenschappelijke informatievoorziening van de RUG wordt verzorgd door de Universiteitsbibliotheek, bestaande uit UB Binnenstad en UB Zernike.

Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Centrale Medische Bibliotheek van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Deze bibliotheken fungeren als informatiecentrum voor onderwijs en onderzoek van de gehele universitaire gemeenschap.


UB Binnenstad

Library tour video UL Groningen

Related Library Guides

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: