Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Criteria voor het beoordelen van internetsites

De in het voorgaande hoofdstukje behandelde criteria voor het beoordelen van informatie zijn ook van toepassing op informatie die je vindt op het internet. Maar aangezien iedereen alles op het internet kan publiceren, is het bij het ontlenen van informatie aan internetbronnen extra belangrijk om kritisch naar de kwaliteit van de bron te kijken.

Hieronder vind je een aantal indicatoren die kunnen duiden op enerzijds een betrouwbare en anderzijds een onbetrouwbare website.

Kenmerken van een betrouwbare website

- Uitgebreide achtergrondinformatie over de auteur en/of organisatie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de site of het document.

- Een heldere structuur en goed geformuleerde zinnen zonder spelfouten. 
Overigens: dit is geen garantie voor kwaliteit, maar omgekeerd - slechte structuur en slecht geformuleerde zinnen - kan een waarschuwing zijn voor de kwaliteit van de inhoud van een website.

- De site wordt goed bijgehouden; informatie wordt geactualiseerd.
Ook dit is geen garantie voor kwaliteit; omgekeerd kan het wel een waarschuwing zijn.

- Links naar de site vanuit andere, betrouwbare bronnen.

- De aanwezigheid van bronvermeldingen en verantwoordingen én de kwaliteit daarvan. Het is de verantwoordelijkheid van de lezer om de kwaliteit van de op de website aanwezige bronnen te toetsen. 
 
Andere vragen om vast te stellen of een website en/of auteur betrouwbaar is:
 
- Wat voor ideologische of politieke affiliatie heeft de website en/of de auteur. Is er sprake van (verborgen) agenda's of belangen?
 
- Wat is de "kleur" van een auteur? Schrijft de auteur in wetenschappelijk verantwoorde termen, of speelt hij in op de gevoelens van de lezer?

Kenmerken van een onbetrouwbare website

- Anonimiteit;

-De site wordt niet goed onderhouden: informatie is niet actueel, links werken niet, etc.;

- Onverzorgd taalgebruik: grammaticale fouten, spelfouten en typefouten kunnen duiden op achteloosheid en/of onwetendheid en bovendien op een gebrek aan kwaliteitscontrole.

 

Checklist voor het beoordelen van internetsites

Een handige checklist voor de kwaliteitsbeoordeling van internetsites:

Continue reading

Kenmerken van een betrouwbare website

- Uitgebreide achtergrondinformatie over de auteur en/of organisatie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de site of het document;

- Een heldere structuur en goed geformuleerde zinnen zonder spelfouten;

- De site wordt goed bijgehouden; informatie wordt geactualiseerd;

- Links naar de site vanuit andere, betrouwbare bronnen.

{{subjectTitle}}

{{subjectGuides}}

Questions? Ask the experts: