Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informatievaardigheden Midden Oostenstudies: Correct refereren

Refereren

Refereren is het gebruiken van bronnen in je eigen tekst. Refereren kan op drie manieren:

  • Een bron refereren d.m.v citeren of parafraseren
  • Bij de tekst een bronverwijzing plaatsen, bijvoorbeeld met de naam van de auteur en jaartal
  • De bronbeschrijving achteraan in de referentielijst of onderaan je tekst in een voetnoot

Wetenschappelijke integriteit

Bij het verwerken van bronnen moet je eerlijk en nauwkeurig te werk gaan.

Eigenaarschap
Als je werk van een ander gebruikt, vermeld dan de precieze bron en de auteur. Vooruitgang in de wetenschap wordt zelden door één persoon behaald, maar is het product van velen die een naamsvermelding verdienen als hun bijdrage gebruikt wordt.

Controleerbaarheid

Je maakt gebruik van bronverwijzingen zodat anderen kunnen zien waar jij je werk op baseert. Zij moeten dezelfde informatie tot zich kunnen nemen, daarom gebruik je ook alleen gepubliceerde bronnen.


Parafraseren

Parafraseren is het in je eigen woorden weergeven van een passage uit een publicatie. Je neemt de tekst dus niet letterlijk over, maar herschrijf deze. Je gebruikt inzichten of informatie van iemand anders, maar laat door het gebruik van eigen bewoordingen zien dat je deze informatie hebt begrepen en verwerkt in jouw verhaal. Zou je teksten van anderen alleen maar als citaten weergeven, dan wordt het een knip- en plakwerkstuk en dat is zeker niet de bedoeling.

Parafraseren doe je niet om teksten alleen 'mooier' te maken en zeker niet om te proberen te verhullen dat een tekst eigenlijk van iemand anders is. Ook na een geparafraseerde tekst volgt een bronverwijzing.

Citeren

Een citaat is een letterlijk overgenomen passage uit een publicatie. Dit doe je als een formulering zo precies is dat hij zijn waarde verliest als er andere woorden voor worden gebruikt. Een tekst citeren doe je met aanhalingstekens en een bronverwijzing.

Citatiestijlen

De manier waarop je bronverwijzingen maakt, is binnen de wetenschap aan strenge regels gebonden. Deze regels verschillen per vakgebied. Het maakt ook nog verschil hoe je een verwijzing opneemt in de literatuurlijst, in de tekst, in een voetnoot of in een eindnoot. Tijdens je opleiding leer je welke zgn. 'stijlen' van verwijsregels in jouw vakgebied gebruikelijk zijn.

Enkele voorbeelden van verwijsstijlen. Het betreft hier een tijdschriftartikel:

APA-stijl:

HAUCK, MARKUS. (November 01, 2009). Global warming and alternative causes of decline in arctic-alpine and boreal-montane lichens in North-Western Central Europe. Global Change Biology, 15, 11, 2653-2661.

Chicago-stijl:

HAUCK, MARKUS. 2009. "Global warming and alternative causes of decline in arctic-alpine and boreal-montane lichens in North-Western Central Europe". Global Change Biology. 15 (11): 2653-2661.

MLA-stijl:

HAUCK, MARKUS. "Global Warming and Alternative Causes of Decline in Arctic-Alpine and Boreal-Montane Lichens in North-Western Central Europe." Global Change Biology. 15.11 (2009): 2653-2661. Print.

Turabian:

Hauck, Markus. "Global warming and alternative causes of decline in arctic-alpine and boreal-montane lichens in North-Western Central Europe". Global Change Biology 15, no. 11 (2009): 2653-2661.

Literatuurlijst

De literatuur-, bronnen- of referentielijst is een opsomming van gebruikte informatiebronnen aan het einde van de tekst. In de wetenschap gelden strenge regels voor de opmaak van deze lijst. Verschillende vakgebieden hanteren verschillende stijlen (APA,  MLA,  Chicago,  Vancouver,- Harvard).

Voetnoten

Wetenschappers gebruiken naast een literatuurlijst voetnoten voor hun verwijzing naar hun bronnen.

Net als de literatuurlijst staat de literatuur in de voetnoten in een bepaalde stijl.

RefWorks

RefWorks is het officiële programma van de universiteit waarmee je literatuur kunt beheren en automatisch literatuurlijsten kunt genereren.
Dit programma is beschikbaar voor iedere student. De bibliotheek verzorgt ondersteuning door o.a. het beantwoorden van vragen en geven van RefWorks cursussen.

Continue reading